קול קורא למזכירי קלפיות בבחירות לרשויות המקומיות שיערכו ביום 31.10.2023