מידע ורישום לכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"ה

מנהלת תחום רישום ושיבוץ -נעמה רבינוביץ

טלפון 03-7446303

דוא"ל  namar@ye-mo.org.il

שעות קבלת קהל : יום שני  בין השעות 15:30עד 18:30 יום חמישי בין השעות 09:00

עד 12:00  מענה אישי יינתן בתיאום מראש במייל או בטלפון


גילאי רישום לשנת הלימודים תשפ"ה

חוק חינוך חובה מחייב את רישומם של כל הילדים שנולדו בין התאריכים י"ד בטבת התשע"ח  1 בינואר 2018  עד כ"ג בטבת התשע"ט 31 בדצמבר 2018.

תהליך הרישום באינטרנט

אתר הרישום    יפתח לרישום החל- 11.1.2024, א' בשבט תשפ"ד ועד ליום 31.1.2024 כ"א בשבט תשפ"ד. אתר הרישום יהיה פתוח 24 שעות ביממה בתאריכי הרישום.
לצורך הרישום יש להצטייד בתעודת זהות, על מנת להזין את נתוני הזהות של הילד ושל שני ההורים.

חשוב: יש למלא את הנתונים המסומנים ולעבור על כל שלבי הרישום במסך. הרישום באינטרנט יושלם רק לאחר קבלת אישור רישום מהמערכת בדוא"ל שהוזן בתהליך הרישום.

הערה: חובה למלא את פרטי שני ההורים כאשר ההורים אינם גרים באותה הכתובת. רישום התלמיד/ה בבית הספר הינו על פי אזור רישום .

שימו לב ! תהליך הרישום אינו בבחינת אישור השיבוץ הסופי .פרטים לגבי פרסום "השיבוץ "ראה בסוף מסמך זה .

רישום שלא באמצעות האינטרנט

תושבים ללא גישה לאינטרנט שמבקשים עזרה בתהליך, יקבלו תמיכה באגף החינוך בטלפון: 03-7446303(נעמה רבינוביץ ) או במייל: namar@ye-mo.org.il

רישום תושבים חדשים בעיר

כל מי שאינו רשום ברשות ויש ברשותו מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לעיר בשנה"ל תשפ"ה ,יוכל לבצע רישום באמצעות אתר הרישום  בצירוף המסמכים הרלבנטיים או לשלוח את המסמכים במייל לנעמה רבינוביץ מנהלת תחום רישום ושיבוץ.

 על מנת להשלים את תהליך הרישום יש להציג את המסמכים הבאים:

  • חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות ויהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תקופת הרישום.
  • חוזה רכישה – חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מה – 31/12/24
  • תעודת זהות של 2 ההורים כולל ספח מקור + צילום
  • טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.

הורים עצמאיים, גרושים, יחידניים

לצורך רישום הילדים למוסד חינוכי, יש לקבל את הסכמת שני ההורים. במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים בעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני מחלקת הרישום את ההחלטות שהתקבלו בצירוף תצהיר הורים גרושים/ פרודים/ רווקים חתום ע"י שני ההורים . כתב הצהרה להורים גרושים/ פרודים/ יחידניים חתום על ידי שני ההורים

במידה וההורים גרים בשתי כתובות נפרדות, בעת הרישום הקפידו לציין את שתי הכתובות.

ילדים עם אלרגיות ובעיות בריאותיות המחייבות סייעת רפואית/אישית (בכפוף לאישור משרד החינוך)

הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאותיות חריגות כגון: אלרגיה חריפה ומסכנת חיים, צליאק, סכרת, מחלות נדירות וכיו"ב, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים כגון: סייעת רפואית, סייעת אישית, מתבקשים להודיע על כך בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים מרופא מומחה התקפים לשנת הלימודים הבאה התשפ"ה.  שימו לב ! לא כל אלרגיה או בעיה רפואית מזכה בליווי אישי של סייעת – זכאות לסייעת כפופה לאישור משרד החינוך.

מסמכים רפואיים מרופא מומחה התקפים למועד ההרשמה – יש למסור עד 31.03.2024 לצורך רישום לשנת הלימודים הבאה באמצעות מחלקת חינוך מיוחד ושירותי פרט, אצל:חגית שלום , במייל hagits@ye-mo.org.il  טלפון: 03-5391205

זכאות תלמידים עם צרכים מיוחדים להתאמת נגישות  העולים לכיתה א'

בעת הרישום כל הורה זכאי לבקש עבור בנו/בתו עם צרכים מיוחדים/ אלרגיות התאמת נגישות פיסית ופדגוגית .

ילדים בגני חינוך מיוחד העולים לכיתה א' ירשמו באתר הרישום לבי"ס העוגן אליו הם משויכים  לפי אזור הרישום הנקוב .אין בבחינת רישום לביה"ס המשויך מעמד של שיבוץ לבי"ס ,שכן, ילדי החנ"מ יקבלו הודעה נפרדת ממחלקת חינוך מיוחד באופן ישיר על השיבוץ לכיתה רגילה /כיתת חנ"מ/בי"ס חנ"מ בהתאם לאפיון התלמיד/ה וועדת הזכאות והאפיון .

קריטריונים מנחים לשיבוץ:

1.ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית. ילד שירשם לאחר תקופה זו לא יובטח מקומו בביה"ס הסמוך למקום מגוריו.

2.אזור מגורים- ביה"ס באזור המגורים ע"פ כתובת המופיעה בתעודת הזהות/ חוזה רכישת דירה/ חוזה שכירות.

3.איחוד אחים.

4.שיקולים חינוכיים, פסיכולוגיים וחברתיים.

שיבוצם של תלמידים חדשים בבית הספר יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד!

במידה ומכסת הכיתה המבוקשת מלאה, ישובץ התלמיד במוסד חינוכי הקרוב ככל הניתן לכתובת מגוריו.
על פי הרפורמה החדשה של משרד החינוך להקטנת מס' התלמידים, ישובצו עד 34 תלמידים בכל כיתה על פי אזור הרישום..

 

שימו לב
מסירת פרטים שגויים באשר למקום המגורים של התלמיד מהווה רישום כוזב שהינו עבירה פלילית.
במקרה בו התגלה רישום כוזב- הרשות המקומית מוסמכת לפעול על פי חוק כנגד ההורים.

 

מועד הגשת בקשות העברה :

החל מ-11 ינואר 2024 א' בשבט התשפ"ד 31.1.2024 ועד 31.1.2024  כ"א בשבט התשפ"ד

פרסום השיבוץ שימו לב !  כי הרישום באינטרנט אינו בבחינת שיבוץ סופי ,השיבוץ הסופי ישלח לאתר  באזור האישי עד  ה-1.3.2024 במקביל תשלח הודעת SMS לטלפון האישי . בקשות הערר ניתן יהיה לשלוח עד 15.3.2024 דרך אתר השיבוצים בלבד . לקראת סוף חודש מאי 2024 ישלחו תשובות השיבוץ הסופיות של הערר לאתר באזור האישי .


אזורי הרישום תשפ"ה

בית ספר ממלכתי הרצלכתובת ביהס: רחהרצל 31 , טל. 03-5362520

נרשמים חייבי רישום הגרים ברחובות:

רחוב רחוב רחוב רחוב רחוב
הקונגרס הציוני מקלב אורי רמב"ם מס' 23,24,48,50 רמז ביאליק מ 1 עד 9
דרך העצמאות ממס'1 ועד 42 ניל"י יצחק שדה בר סימנטוב הרצל
סינוואני חיים שז"ר ממס' 1ועד 20 ברגר ז'בוטינסקי עץ האפרסק
שפירה משה גורדון קדושי מצרים ממס' 1 עד מס' 8 קפלן הגדוד העברי
טרומפלדור צה"ל המיסדים יונה אשכול
אנילביץ הנרקיס מוצקין הורדים

בית ספר ממלכתי היובלכתובת ביהס: רחמשה דיין 20 , טל. 03-5361972

נרשמים חייבי רישום הגרים ברחובות:

רחוב רחוב רחוב רחוב רחוב
ארבעת המינים מבוא אלה מבוא הדס מבוא ערבה מבוא יסמין
בגין מנחם מבוא אתרוג מבוא הזית מבוא שיבולת דיין משה
מבוא ברוניקה מבוא הרדוף מבוא שיפון הדגנים מבוא ברוש
מבוא זהבית מבוא שעורה החורש מבוא גומא מבוא חבצלת
פרחי הבר החרוב מבוא דולב מבוא חיטה היובל
מבוא דליה מבוא טופח הרצוג חיים מבוא האירוס
כלנית ורבנה מבוא הדגנים מבוא לולב

בית ספר ממלכתי רמזכתובת ביהס: רחסירקין 8, טל. 03-5360829

נרשמים חייבי רישום הגרים ברחובות:

רחוב רחוב רחוב רחוב רחוב
צוקרמן מאיר גולדה קפלנסקי בן גוריון חזנוביץ
מבוא יונתן שבזי בן צבי חסיד משה מוהליבר
שטרית בכור גולדה מאיר טלבי יוסף מלמד שיבת ציון
האצ"ל טננבאום נורדאו ששת הימים ההגנה
כהן אלי נתניהו יונתן תאנה העצמאות ממס' 43 ו עד47 כהן רם
סוקניק השלום כצנלסון סירקין ויצמן (זוגי)
אלעזר דוד השלושה לוחמי הגטאות אלפרט

בית ספר י. הלוי כתובת ביהס: רחוב קדושי מצרים 23 , טל. 03-7212340

נרשמים חייבי רישום הגרים ברחובות:

רחוב רחוב רחוב רחוב רחוב
הרוא"ה יוספטל גיורא קדושי מצרים ממס' 9 עד 37 אשכנזי ויינהוז
מרבד הקסמים רמב"ם ממס' 1 ועד 3 ביאליק ממס' 10 ועד 32 ויצמן (אי זוגי) מרכוס דוד
שז"ר ממס' 21 ועד 44 בייקובסקי חתוכה סעדיה סנש חנה ביל"ו
טורצ'ין ניסן יהודה הלוי המעפילים צבי ישי ארלוזורוב
אברבנאל המעפילים

בית ספר ממלכתי אורניםכתובת ביהס: רח' שוהם 1, טל. 03-5334223

נרשמים חייבי רישום הגרים בכל רחובות רובע  מונוסון.

 

בתי ספר על אזוריים

בית ספר ממלכתי דתי במעלה” כתובת ביה”ס: רח' נורדאו 9, טל. 03-5361756.

בית ספר תלמוד תורה ובית יעקב נר ישראל” בית ספר מוכר שאינו רשמי, כתובת ביה”ס: רח' קדושי מצרים 25 , טל. 03-5364042קישורים לסיוע בנושאי רישום לבתי ספר בעיר