פיתוח עירוני

עיריית יהוד מונוסון בונה פרויקטים בתחומים הבאים:
תהליך ביצוע הפרויקט:
יזום > תכנון > ביצוע > בקרה > סיום הפרויקט

שותפים לעשייה: