אגף איכות הסביבה וחזות העיר

שגיא מסר מנהל האגף

סגן מנהל האגף: מיקי אחיהון

מזכירת האגף: עדנה בנימין

טלפון 03-5391252

דוא"ל sviva@ye-mo.org.il

מענה טלפוני במזכירות האגף בימים ראשון, שלישי, וחמישי בין השעות 09:00-11:00

קבלת קהל יום ב` 15:00 – 18:00 בתיאום טלפוני

אגף איכות הסביבה וחזות פני העיר אחראי ליישום מדיניות ראש העיר בנושא הענקת איכות חיים טובה יותר לתושבי העיר ולאורחיה, תוך התמקדות בטיפוח ותחזוקת שטחים ירוקים, תחזוקת פני העיר, ניקיון העיר ובריאות הציבור. האגף משלב ומפתח בעבודתו מערכי קיימות והתייעלות אנרגטית למען הדורות הבאים.

יישום המדיניות מבוצע באמצעות מחלקת תפעול, אחזקת חשמל ומאור רחובות, מחלקת גינון, ניקיון ותברואה, מחזור ווטרינריה. אחריות האגף:

  •  טיפוח נראות המרחב הציבורי וחזות העיר
  • טיפול בפסולת למחזור והגדלת שיעור המחזור
  • ניהול משק המים בגינון הציבורי
  • הגברת המודעות לבריאות הציבור וטיפול במפגעים תברואתיים
  • שימור ותחזוקת הנוף הירוק במרחב הציבורי
  • העלאת מודעות לקיימות התייעלות אנרגטית תוך הגדלת תחושת הביטחון האישי בקרב התושבים
  • הגברת המודעות לבריאות הציבור וטיפול במפגעים תברואתיים
  • תחזוקה ותפעול המרחב הציבורי
  • תחזוקת מתקני משחק בגינות הציבוריות תוך שמירה על רציפות התקן