וטרינר – כלבים מסוכנים – הגדרה ותנאי החזקה

כלבים מסוכנים - הגדרה ותנאי החזקה

תנאים להחזקת כלב מסוכן, בנוסף לתנאי הרישיון
גיל בעל הכלב עולה על 18 שנים.

גידור ונעילת החצרות בהם מוחזק הכלב, באופן שימנע מהכלב אפשרות לצאת מהם.
הצבת שלט שבו כתוב "זהירות כלב מסוכן" בכל כניסה לחצרות, וגודל כל אותו בשלט לא יפחת מ- 5*5 ס"מ.
חסימת פה הכלב בזמם בכל עת שיש בסביבתו אדם נוסף זולת הבעלים, שגילו מתחת לגיל 16.
בעליו של כלב מסוכן או מחזיקו לא יתירו יציאתו של כלב מחצרותיהם או הימצאותו של הכלב ברשות הרבים, אלא אם התקיימו כל אלה:
הכלב מוחזק ע"י אדם שגילו מעל 18 שנים והוא מסוגל לשלוט בו בכל רגע ולמנוע מהכלב לפגוע באחרים.
הכלב מובל ברצועה שאינו יכול להשתחרר ממנה, ואשר אורכה אינו עולה על 2 מטר.
פיו של הכלב חסום בזמם.

בעליו של כלב מסוכן:
ידאג לביצוע עיקור או סירוס של הכלב/ה אם גילו/ה עולה על 6 חודשים.
יחזיק ברשותו אישור הרופא הווטרינרי שביצע את הניתוח.
כלב מסוכן הינו:

 1. כלב שמלאו לו שלושה חודשים ונשך נשיכה שגרמה לחבלה.
 2. כלב השייך לגזע מסוכן.
 3. כלב שהוא הכלאה של כלב מסוכן וקיים דמיון בין דפוסי התנהגותו ותכונותיו הפיסיות לאלו של כלב השייך לגזע מסוכן.

רשימת הגזעים המסוכנים:

 1.  אמריקן סטאפורדשייר בול טרייר (אמסטף)
 2.  בול טרייר
 3.  דוגה ארגנטינאי
 4.  טוסה יפני
 5.  סטאפורדשייר בול טרייר (סטאף אנגלי)
 6.  פיט בול טרייר
 7.  פילה ברזילאי
 8.  רוטווילר