וטרינר – רישוי ותנאים להחזקת כלבים

רישוי ותנאים להחזקת כלבים

על פי חוק, בעל או בעלת כלב חייבים להחזיקו ברישיון מטעם הרשות המקומית. מתן הרישיון מותנה בתשלום אגרה לעירייה, חיסון שנתי למניעת כלבת וסימון הכלב בשבב אלקטרוני.

אי חיסון הכלב והחזקת כלב ללא רישיון וסימון בשבב, מהווים עבירה על החוק שבצידה קנס.
ניתן לחסן כלבים במחלקה הווטרינרית וכן, בכל המרפאות הווטרינריות הפרטיות.
בעלי כלבים מסורסים או כלבות מעוקרות זכאים להנחה באגרת החיסון ובאגרת הרישיון, וזאת כנגד אישור מהרופא הווטרינר המטפל.