עדכון בנושא חיסון ורישוי כלבים החל מתאריך 1.4.2024

הודעה לתושבי העיר יהוד מונוסון

תושבים יקרים,

לא מכבר אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת תיקון לנושא חיסון כלבים כנגד מחלת הכלבת.

על פי התקנות החדשות, כל כלב שקיבל במהלך חייו שני חיסוני כלבת ומעלה יוכל להתחסן כנגד מחלת הכלבת פעם בשנתיים. כתוצאה מכך תחסך עלות החיסון לתושבים, שיהיו צריכים להוציא רישיון בלבד בכל שנה, ולחסן כעבור שנתיים מהחיסון האחרון.

גורים ללא חיסונים, או כלבים שטרם קיבלו שני חיסוני כלבת, יצטרכו לקבל שני חיסוני כלבת במרווח של חודש ביניהם –  חיסון ראשון וחיסון דחף המעלה את רמת הנוגדנים כנגד המחלה. את רישיון החזקת הכלב יקבלו התושבים במעמד חיסון הכלב, ולאחר ששילמו את האגרות הקבועות בחוק ועמדו בתנאי הרישיון. לאחר קבלת שני חיסונים יהיה חיסון הכלבת תקף למשך שנתיים, כך שבמעמד חידוש הרישיון השנתי לכלב בשנה הבאה לא יהיה הכלב מחויב בקבלת חיסון כתנאי לרישיון. חשוב לציין כי את אגרת הרישוי יש להמשיך ולשלם באופן שנתי על מנת להחזיק את כלבכם ברישיון על פי חוק.

להלן עיקרי השינויים החל מה- 1.4.2024:

  • גור כלבים יש לחסן בחיסון ראשון כנגד מחלת הכלבת בגיל 3 חודשים. את הגור יש לחסן בחיסון דחף חודש לאחר החיסון הראשון. במידה ולא יקבל הגור חיסון דחף עד שלושה חודשים ממועד החיסון הראשון יבוטל הרישיון.

  • כלב מעל גיל שלושה חודשים שלא חוסן מעולם יש לחסן בחיסון כנגד מחלת הכלבת באופן מידי. חודש לאחר החיסון הראשון יש לחסן את הכלב בחיסון דחף.

  • כלב שחוסן פעם אחת בלבד עד ה-1.4.2024 יש להביא לחיסון דחף.

  • כלב שחוסן מעל פעמיים עד התאריך 1.4.2024, תוקף החיסון שלו יהיה למשך שנתיים מיום החיסון האחרון. בעלי הכלב יצטרכו לחדש את רישיון ההחזקה שלו עם פקיעתו כעבור שנה מיום הוצאתו.

    • בשנה בה צריך הכלב להתחסן ישלם בעליו עבור חיסון ורישיון. החיסון יהיה תקף למשך שנתיים והרישיון למשך שנה.

    • בשנה בה הכלב אינו צריך להתחסן ישלם בעליו את אגרת הרישיון בלבד והרישיון יהיה תקף לשנה, ובלבד שעמד בכל התנאים ופרטי הכלב והבעלים מעודכנים במערכת השירות הווטרינרי.

ניתן לבצע את החיסון במרפאות הפרטיות המורשות או במחלקה הווטרינרית העירונית בכתובת סעדיה חתוכה 43 בשעות קבלת הקהל בתיאום מראש:

ימי א'- 9:00-10:30

ימי ב'- 16:00-18:00

ניתן לפנות למחלקה בדוא"ל drhalevy@ye-mo.org.il  או בטלפון 03-5367019 בשעות קבלת הקהל.