יהוד מונוסון הירוקה שלי

גגות סולאריים לחיסכון בחשמל.

העירייה מקדמת מהלך רחב היקף, להתקנת מערכות סולאריות על גגות מבני הציבור בעיר. מערכות אלו הופכות את קרינת השמש לחשמל ובכך, חוסכות בצריכת האנרגיה הרגילה.
המהלך מביא לחיסכון כלכלי משמעותי בהוצאות החשמל של העירייה, לצד שמירה על איכות הסביבה, באמצעות הפחתת זיהום אוויר. מערכות סולאריות מהוות פתרון יעיל וכלכלי לצמצום צריכת האנרגיה והפחתת עלויות, תוך שימוש במשאב השמש הזמין והמתחדש.
העירייה רואה במהלך זה דוגמה ליישום מדיניות סביבתית מתקדמת המשלבת טכנולוגיה ירוקה, חיסכון כספי ושיפור איכות החיים לתושבים.
ההתייעלות תבוא לידי ביטוי במגוון תחומים עירוניים כמו: תאורת רחובות, גנים ציבוריים, תמרורים, חיסכון בתאורה ובמערכות קירור וחימום במבני ציבור ומוסדות חינוך ועוד.
העירייה אינה משלמת עבור הפרויקט ואף תחסוך יותר מ- 20% בשנה הראשונה, ולמעלה מזה, בהוצאות החשמל.

קידום מדיניות אקלים ואנרגיה בעיר

פעילות לקידום מדיניות ירוקה, במטרה להפוך את העיר לירוקה ומקיימת יותר מבחינת צריכת אנרגיה והשפעתה על הסביבה.
בין הצעדים העיקריים:

 • תוכנית להפחתה משמעותית בצריכת החשמל במוסדות ציבור וברחבי העיר.
 • מינוי אחראי אנרגיה עירוני.
 • פעולות הסברה להטמעת הרגלי חיסכון באנרגיה.
 • מעבר לציוד ומערכות בעלי יעילות אנרגטית גבוהה.

שיתוף הציבור

האגף פועל לשיתוף התושבים והגברת מעורבותם בנושאי איכות הסביבה בעיר באמצעות:

 • תקשורת ישירה וקבועה עם התושבים בנושאים סביבתיים ושילובם בוועדת איכות הסביבה.
 • גינה קהילתית בשיתוף תושבים.
 • תחרויות בין בתי הספר בימי ניקיון ואירועים סביבתיים.
 • שקיפות ופרסום פעילות העירייה בתחום איכות הסביבה.

ניהול סביבתי

העירייה מקדמת ניהול סביבתי מיטבי, תוך צמצום השפעות שליליות בדרכים שונות:

 • ועדה ייעודית לאיכות הסביבה המתכנסת באופן סדיר.
 •  אכיפת חוקים סביבתיים.
 •  פתרונות תברואה מתקדמים בפרויקטים של בנייה רוויה.
 •  העדפת רכש ירוק.
 •  מתן עדיפות לשיפור איכות הסביבה באזורים מוחלשים.

טיפוח שטחים ירוקים

פיתוח ותחזוקה של שטחים ירוקים ופתוחים ברחבי העיר, על ידי טיפוח גנים וחורשות, הרחבת השטחים הירוקים ושתילת עצים רב שנתיים וצמחייה עונתית.
ניקוז ומים
נקיטת צעדים קבועים לחיסכון במים, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות להשקיה וטיפול במוקדי ניקוז ושפכים. המטרה היא לייעל את ניהול משאב המים ולמנוע מפגעים סביבתיים.
ניהול פסולת עירונית
ניהול יעיל ומקיים של הפסולת העירונית, בדגש על הפחתת פסולת מעורבת, הגדלת שיעורי המחזור, הפרדה במקור וטיפול נאות בפסולת מסוכנת.
פיתוח ותשתיות
קידום פרויקטים לפיתוח תשתיות ירוקות כגון: שבילי הליכה ואופניים, גינות כלבים, טיילת עירונית, הצללה וריצוף גומי בגני משחק ועוד. כמו כן מתקיימת תחזוקה שוטפת של תשתיות קיימות.