מפת ימי פינוי גזם וגרוטאות ע"פ ימי השבוע

הוצאה גזם וגרוטאות לרחוב החל מהשעה 12:00 של היום לפני "יום הפינוי" ועד ליום הפינוי בשעה 07:30 בבוקר