נוהל הוצאת גזם וגרוטאות בעיר יהוד מונוסון

נוהל הוצאה ופינוי גזם/גרוטאות ברחבי העיר

הקדמה
עיריית יהוד מונוסון מאפשרת לתושביה להוציא גזם (אשפת צמחים) וגרוטאות ולהעמידו לפינוי על ידי העירייה.
הפינוי יתבצע בכל רחובות העיר ויעבוד לפי שיטה של "יום פינוי" בהתאם לימי הפינוי כפי שמפורסם.
ניתן להוציא גזם וגרוטאות לרחוב החל מהשעה 12:00 של היום לפני יום הפינוי ועד ליום הפינוי בשעה 07:30 בבוקר.
הרשימה המפורטת של רחובות וימי הפינוי מפורסמים באתר הבית של העירייה לחץ כאן

הנחיות
להלן הנחיות כלליות לביצוע:
1. יש לרכז את ערמת הגזם / גרוטאות ליד אבני שפת המדרכה ולהקפיד על הכללים הבאים:
1.1 ניתן להוציא ערימה של גזם/גרוטאות/ענפים
1.2 פסולת דשא קצוץ, שלכת עלים או סוג גזם אחר העלול להתפזר יש להוציא בתוך שקיות ניילון עבה/ שקים כשהן קשורות היטב למניעת פיזור הגזם ברחוב על ידי הרוח.
1.3 גזם ענפים / גרוטאות יונחו אחד על גבי השני באופן יציב ועד לגובה שלא יהווה סכנה לעוברים והשבים באזור.
1.4 אין להוציא לרחוב אשפה ביתית.
1.5 אין לחסום את המדרכה ויש להקפיד על השארת מעבר בטוח להולכי רגל ועגלות.
1.6 אין להעמיד את הגזם/גרוטאות בסמוך לעמודי חשמל/טלפון, ארונות השקיה , גדרות, ברזי מים, מעברי חצייה ושאר תשתית הרחוב ומתקניו.
1.7 אין להעמיד את ערמת הגזם/גרוטאות על אי תנועה ו/או ערוגה מגוננת.

2 הפינוי ייעשה רק מהשטחים הציבוריים ולא מחצרות הבתים/שטחים פרטיים.

3 . אין להוציא פסולת בנייה לרשות הרבים. במידה והתושב נדרש להצבת מכולה לפסולת בניין, יבצע זאת בכפוף לנוהל הצבת מכולות ברחבי העיר ויפנה את הפסולת לאתר מורשה.

4 . חל איסור מוחלט על הוצאת גזם וגרוטאות בערבי שישי, ערבי חג וימי חג.

5 . הפיקוח העירוני בעיריית יהוד מונוסון יאכוף כללים אלו בהתאם לחוק העזר העירוני.

6 . הוצאת גזם/גרוטאות שאינם ביום ההוצאה תגרור אכיפה והטלת קנס בסך 500 .₪

7 . הליכי האכיפה בהטלת הקנסות יתבצעו מעבר לפעם אחת, כל עוד ימצא הגזם/ הפסולת במרחב הציבורי