שיטור עירוני

תפקידו העיקרי של השיטור העירוני הוא שמירה על בטחון התושבים ורכושם. יעד מערך השיטור העירוני הוא ליצור סביבת חיים מוגנת ואיכותית, התורמת ליצירת רמה גבוהה של ביטחון אישי במרחב העירוני.
מערך האכיפה העירוני הוא כוח משולב, הכולל כוחות שיטור ופיקוח עירוני, שמטרתם להרתיע, למנוע ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-חברתית.

השיטור המשולב מטפל באירועי 100 וקריאות מוקד 106, הפרות הסדר הציבורי, אירועים פליליים, תאונות דרכים והפרת חוקי עזר עירוניים. זאת, באמצעות ביצוע סיורים יזומים, מחסומים, תצפיות ושימוש במערכת המצלמות העירונית, במטרה להמשיך ולצמצם את כמות העבירות, הוונדליזם ואירועי האלימות בעיר.

תפקידי המערך:

• מתן תגובה מהירה לאירועים והגברת הביטחון האישי של התושבים
• סיוע למשטרה במניעה וטיפול בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם במרחב הציבורי
• מניעה וטיפול באירועי איכות חיים
• טיפול בעבירות רישוי ובנייה וביצוע צווי בתי משפט עירוניים
• טיפול בעבירות בתחום האלכוהול
• מניעה וטיפול בעבירות בתחום בריונות בתנועה
• סיוע לאבטחת אירועים עירוניים תחת כיפת השמיים