מחלקת רישוי ובנייה

סגנית מנהל אגף תכנון ומנהלת מחלקת רישוי  

צביה למברגר

מייל Tsvial@ye-mo.org.il

טל: 03-5391269

קבלת קהל :

בימים ראשון ורביעי :08:30-12:00

יום שני 16:00-18:00

 

מחלקת הרישוי אחראית על תהליך הרישוי משלב הגשת הבקשה להיתר ועד לקבלת היתר בניה. 

המחלקה מיישמת את הוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו, הוראות תכניות בנין עיר, הנחיות מרחביות ומדיניות העיריה, בכל תהליכי הרישוי.

 

תחומי האחריות המרכזיים:

  • בדיקה תכנונית וליווי הבקשות להיתר בניה המוגשות לוועדה משלב הגשת הבקשה ועד הוצאת היתר בניה. 
  • קליטה ובדיקת הבקשה להיתר, בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה ותקנותיו, הוראות תכניות בנין עיר החלות בחלקה, הכנת הבקשה לדיון בוועדה, בדיקת עמידה בתנאי החלטת הוועדה, ועד לקבלת היתר בניה. 
  • המחלקה אחראית על כל סוגי הבניה, ובהתאמה לסוג מסלול הרישוי הנדרש,

מבניה צמודת קרקע, בניה רוויה, התחדשות עירונית ובניה ציבורית. 

 

  • צוות המחלקה מהווה צוות מקצועי שמטרתו קידום הבקשות להיתר לכדי השלמת ההליך לקבלת היתר. 
  • מתן מענה מקצועי והנחיות לפניות הציבור תושבים ואדריכלים, החל מסיוע בתהליך הגשת הבקשה להיתר, מידע על זכויות בניה, ועד לקבלת ההיתר.  
  • פרסום והפצת סדר יום והחלטות וועדה באתר הוועדה. 
  • הכנת היטלי השבחה אגרות והיטלי פיתוח.