תעריפי אגרת השילוט ליהוד ולמונוסון

קוד תיאור השלט ​שיעור האגרה בשקלים חדשים לכל מ"ר או חלק ממנה
1 שלט ראשון קומת קרקע עד 10 מ"ר - יהוד ​52.00
6 שלט ראשון קומת קרקע מעל 10 מ"ר יהוד 91.00
2 שלט קומה ב` ומעלה עד 10 מ"ר- יהוד 100.00
7 שלט קומה ב` ומעלה מעל 10 מ"ר - יהוד ​130.00
3 שלט נוסף עד 10 מ"ר - יהוד 139.00
8 שלט מעל 10 מ"ר - יהוד 183.00
13 שלט חוצות בהתאם לחוק העזר ביהוד 127.00
14 שלט רגיל - מונוסון 30.00
16 שלט מואר מונוסון 40.00

התעריפים להצבת שילוט על סוגיו השונים מפורטים בחוק העזר ליהוד (מודעות ושלטים), התשנ"ז 1997 ובחוק העזר לנווה אפרים-מונוסון (מודעות ושלטים), תשכ"א 1961.
ביהוד מחוייבים באגרת שילוט לפי סעיפים 1-13 בטבלה מעלה. במונוסון מחוייבים על סעיפים 14 ו-16 בטבלה מעלה.  

אגרת שילוט

​​​​​​​​​​כל שלט אשר מוצב על ידי בעל העסק יחויב באגרת שילוט.​ שלט שלא דווח למחלקת שילוט בכתב ובזמן אמת יחויב מתחילת שנה קלנדרית. ​

חישוב​ ה​​​​​​​אגרה

האגרה מחושבת באופן שנתי בהתאם לגודל השלט, לרבות מסגרת השלט וכן פאות השלט, עליהן מופיע פרסום.
גובה האגרה השנתית נכון לשנת 2021 לפי הטבלה המפורסמת לכל מטר רבוע או חלק ממנו. שובר לתשלום האגרה נשלח פעם בשנה, כל שנה קלנדרית או לאחר הצבתו אם נעשה במהלך השנה, לתשלום תוך 30 ימים. תשלום שלא יבוצע במועד יישא בחיובי ריבית והצמדה.​

ערעור על אגרת שילוט או הסרת שלט

  • בעל עסק רשאי לערער על אגרת שילוט בעקבות הסרת שילוט, יש להודיע בכתב למחלקת שילוט על הסרה בזמן אמת.
  • חובה לצרף לערעור, תמונות ו/או אסמכתאות אחרות, המוכיחות שהשלטים בגינם הוגש הערעור אכן הוסרו.
  • ​הטיפול בבקשת ערעור מבוצע תוך 60 יום מקבלת הבקשה
  • בעל עסק זכאי לערער על גובה האגרה שחושבה.
  • ערעור בכתב לגבי שלט יוגש למחלקת הארנונה.

 

רשיון לשלט

 רשיון לשלט יוגש למחלקת רישוי וקידום עסקים