אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

חדש! אישור טאבו דיגיטלי שיופק ישירות ממחשבי העירייה ללשכת הטאבו. העתק פלט אישור לטאבו ישלח אליכם ישירות למייל. 

 לאחר משלוח אישור העירייה למשרדי הטאבו יש לפתוח תיק בלשכת הטאבו בפתח תקווה או בחולון (לפי אישור הרשום של החלקה
 שלכם).  יש לפתוח את תיק בטאבו לפני סיום תוקף אישור העירייה.
 תוקף אישור העירייה לטאבו הוא עד לתקופת התשלום או עד סוף השנה הקלנדרית.
 מהו אישור הטאבו?

האישור לרשם המקרקעין מאשר שכל החובות הנוגעים לבעל הנכס בגין הנכס שולמו במלואם לעירייה.

מה מטרת האישור?

אישור זה מעיד על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, היטל/אגרת שמירה, מים, ביוב היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח). לאחר קבלת האישור ניתן לפנות לרשם המקרקעין ולהמשיך את תהליך העברת הזכויות בנכס. תוקף תחולת האישור ירשם על גביו והינו בהתאם למועד האחרון בגינו שולם חשבון הארנונה. קבלת האישור אינה מהווה אסמכתא לביצוע העברת הבעלות בספרי העירייה. החלפת מחזיקים או העברת בעלות תתבצע אך ורק לבקשת אחד מהצדדים לעסקה, באמצעות מסמכים רלוונטיים.

כיצד מגישים את הבקשה?

תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול מחלקת הגבייה, באמצעות הגשת בקשה: טפסים מקוונים, באפליקציה של העירייה, בפקס, דואר, דוא"ל או בעמדת הגשת מסמכים במחלקת הגבייה בעירייה. קבלת האישור כרוכה בתשלום החובות החלים על הנכס ותשלום עבור האישור בסך של 58 שקלים.

תוך כמה זמן יונפק האישור?

למבנים מסוג בית פרטי צמוד קרקע, פנטהאוז, דירת גן, מבנה המשמש כעסק, ולא למגורים – הטיפול בבקשה לוקח עד שלושה שבועות ומחייב מדידה של מחלקת הארנונה (יש לפנות למחלקת הארנונה).  לדירה בבניין משותף שאיננה דירת גן או פנטהאוז האישור לוקח זמן קצר של 14 ימי עבודה.

אילו מסמכים עליכם לצרף לטופס הבקשה?
כאשר אתם מתכננים להגיש בקשה לאישור לרשם המקרקעין עליכם למלא טופס בקשה ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

  • צילום נסח רישום טאבו עדכני מרשם המקרקעין / אישור זכויות מרשות הפיתוח או מחברה משכנת.

מסמכים נוספים לפי סוג העסקה :

  • לעסקת מכר– נדרש עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים .
  • להעברה ללא תמורה– נדרש תצהיר של שני הצדדים חתום לפני עורך דין. יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס.
  • לחכירה / הארכת חכירה– נדרש תצלום חוזה חכירה או שטר חכירה.
  • להעברה מנאמן לנהנה– נדרש הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה או תצהיר.
  • לפירוק חברה– נדרש צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים.
  • לרישום / תיקון בית משותף- נדרש תצלום התקנון המוסכם.

חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, מספר טלפון נייד ליצירת קשר, ומספר חשבון לקוח (ארנונה).