חילופי מחזיקים/שכירות/מכירה

חילופי מחזיקים

מהו תהליך חילופי מחזיקים?

שינוי שם המחזיק בחשבון הארנונה לצורך חיובו בתשלום הארנונה לעירייה.
לכל נכס יש "מחזיק". ה"מחזיק" בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, כגון: שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, שוכר בדמי מפתח ואפילו פולש, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב לעירייה.
על פי החוק, ה"מחזיק" בנכס חייב בתשלום הארנונה לעירייה.

מהיום ניתן לעשות החלפת משלמים/בעלים ללא הגעה למחלקת הארנונה. יש למלא טפסים מקוונים ותקבלו עדכונים און ליין על שינוי הסטטוס בפנייה!
 הכנו לכם סרטון הסבר:

מתי עליך להודיע לעירייה על שינוי שם ה"מחזיק" בנכס?

• בעת יציאה מהנכס או כניסה לנכס – יש לדווח לעירייה בכתב במועד היציאה או הכניסה לנכס.
יוצא מנכס: אי מסירת הודעה על יציאה מהנכס תמשיך את חיובך בארנונה.
• שינוי שם צרכן במים: בעת שינוי שם ה"מחזיק" לצורכי ארנונה, מתבצע גם שינוי שם הצרכן לצורך חיובו. לפני עדכון העירייה יש לפנות לתאגיד המים מי אונו ברחוב העצמאות 40 יהוד.
• בעל נכס: עפ"י החוק, חובה עליך לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהיעדר דיווח על שינוי, תירשם כ"מחזיק" בנכס.

אילו מסמכים דרושים לביצוע חילופי מחזיקים?

החלפת בעלים (קנייה/מכירת נכס)

 1. טופס הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס. יש לציין בטופס מספר טלפון נייד של שני הצדדים.
 2. צילום הסכם מכר שלם חתום בידי שני הצדדים.
 3. צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של הבעלים החדשים של הנכס.
 4. ניתן גם לשלוח טפסים מקוונים ולעקוב אחר הפניה

* במקרה של רכישת נכס חדש צילום פרוטוקול מסירת דירה.

יציאת שוכר מנכס

 • טופס הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס .
 • יש לציין בטופס מספר טלפון נייד
 • יש לרשום את הפרטים של בעל הנכס (שם מלא, ת"ז ומספר טלפון נייד)

כניסת שוכר לנכס

 • טופס הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס – חיובי ארנונה או ב-
 • יש לציין בטופס מספר טלפון נייד.
 • צילום הסכם שכירות שלם לתקופה של 12 חודשים לפחות, החתום בידי שני הצדדים
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של ה"מחזיק" החדש.
  במקרה של שוכר שאינו אזרח ישראלי, צילום תעודה מזהה (דרכון/ ויזה/ אישור שהייה).

יורש שנכנס לנכס

 • טופס הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס – חיובי ארנונה
 • יש לציין בטופס מספר טלפון נייד
 • צו ירושה או צוואה וצו קיום צוואה
 • צילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של ה"מחזיק" החדש

 

לאן עליך לפנות?

לביצוע חילופי מחזיקים בנכסים למגורים, אנא הגישו את הטופס והמסמכים הנדרשים כמפורט מעלה באמצעות פניה מקוונת באפליקציה, בפקס: 5364045- 03 , בדואר או ישירות במחלקת הארנונה במרבד הקסמים 6 יהוד.