ארנונה מהי?

הארנונה הינה מס שנתי המוטל אחת לשנה לפי חוק על כל בעל/מחזיק בנכס (דירות, חנויות, משרדים, תעשיה, קרקעות וכו`) בתחום הרשות המקומית.
תעריפי הארנונה נקבעים לפי סוג הנכס בהתאם לשימוש בו בפועל.
התעריפים מתעדכנים ונקבעים בכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה. תקנות אלה קובעות, בין השאר, עבור כל הרשויות בארץ את שיעור ההעלאה של המס לעומת השנה החולפת.
מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג – 1992, ובכפוף לתקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), התשס"ז – 2007
הארנונה מוטלת לתקופה של שנת כספים מ- 1 בינואר ועד ל- 31 בדצמבר. הארנונה מהווה מקור הכנסה מרכזי בתקציב הרשות ומסייעת במימון הפעולות והשירותים הניתנים ע"י הרשות לתושביה בתחומים מגוונים כגון: חינוך, תרבות, רווחה, פינוי אשפה, ניקיון רחובות, תחזוקת כבישים, גינון, תאורת רחובות ועוד.
לעיריית יהוד-מונוסון קיים צו מיסים אחד לשתי הרשויות.

 כיצד נקבע החיוב?

שטח הנכס –
שטח דירת מגורים – כולל כל השטח שבתוך הדירה (כולל קירות פנים וחוץ) וכן כל שטח מקורה אחר הצמוד לדירה או שאינו צמוד לה, אשר משמש את המחזיקים בדירה לרבות מרפסות וסככות מקורות.
לשטח כל דירה בבית משותף יתווסף החלק היחסי של הדירה בשטחים הציבוריים בבניין המגורים: חדר המדרגות, פיר מעלית, לובי , מסדרון, חדר אשפה ועוד. למידע נוסף הכנסו לצו המיסים.
שטח מבנה שאינו למגורים –  כל השטח הבנוי של המבנה (על פי מידות החוץ של המבנה) בכל הקומות, לרבות מעברים, מסדרונות, מחסנים, סככות, מרפסות, יציעים, גלריות, חדרי שירותים. למידע נוסף הכנסו לצו המיסים.
התעריף – נקבע בהתאם לאזור המס, סוג הבניין והשימוש בנכס.
אזור מס – ביהוד -מונוסון- 3 אזורי  מיסים למגורים ו-3 אזורי מיסים לעסקים.
שימוש – נקבע לפי השימוש בפועל ומתחלק ליחידות מגורים וליחידות שלא למגורים.
ביחידות שלא למגורים ישנו מגוון רחב של שימושים, כגון: משרדים, שרותים ומסחר, תעשייה, בנקים, חניונים, מרכזי קניות, קרקע תפוסה וכו` – הכל כמפורט בצו המיסים.