מחלקת כספים

חשבת העירייה : רו"ח שני משיח

טלפון: 03-5391231
מייל: shanim@ye-mo.org.il

תפקיד:
ניהול מערך הנהלת החשבונות ,עריכת הדוחות הכספיים וניהול מערך התב"רים העירוניים.

מנהלת חשבונות: מירי מתיתיהו
טלפון: 03-5391248
מייל: mirim@ye-mo.org.il

 

תפקיד:
אחריות על כלל התאמות הבנק וכרטיסי האשראי.

הנהלת חשבונות- תשלומים: הילה לוי
טלפון: 03-5391233
מייל: hilal@ye-mo.org.il

תפקיד:
ניהול מערך התשלומים של העירייה לספקים, מוסדות, יועצים ונותני שירותים שונים.

 

מידע לספקים:

התשלומים יבוצעו לאחר התקשרות חוזית או לאחר הזמנה מהספק, וישולמו בהתאם לחוזה/ להזמנה אחת לסוף חודש, באמצעות העברה בנקאית ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים בהתקשרות.
לאחר התשלום יישלח במייל מוסדי אישור התשלום לספק.

הנה"ח ספקים

ס' מנהלת מחלקה מזל שלומוב
טלפון :03-7446305
מייל: mazals@ye-mo.org.il

מנהח"ש ספקים מעיין גוהר
טלפון : 03-5391296
מייל : maayang@ye-mo.org.il

תפקיד:
אחריות על קליטת חשבונות וחשבוניות ספקי ונותני השירות של העירייה וכן דיווחים למוסדות ממשלתיים .

מידע לספקים:

לחשבונית הראשונה שמוגשת לקליטה, יש לצרף את המסמכים הבאים:

  1. אישור ניכוי מס במקור
  2. אישור ניהול ספרים
  3. פרטי חשבון הבנק אליו יועבר התשלום. יש לצרף את אחד המסמכים הבאים:
    •  אישור מהבנק על ניהול החשבון
    •  אישור של רואה חשבון על ניהול חשבון הבנק
    •  צילום צ`ק בו מופיעים פרטי העסק