מחלקת שכר

מנהלת המחלקה: רינה ניסנוב

טלפון: 03-5391244
פקס : 03-5391230
דוא"ל: rinani@ye-mo.org.il

מנהלת מדור שכר : אדר בריגה

טלפון : 03-5391240
דוא"ל : adarb@ye-mo.org.il

מחלקת השכר אחראית על תשלום משכורות לעובדי העירייה ועל הפקת דיווחי שכר שונים.
מטרת המחלקה להבטיח תשלום שכר סדיר ומדויק לעובדים, ולספק מידע עדכני ואמין על הוצאות השכר של העירייה לצרכים תפעוליים וניהוליים.

המחלקה מבצעת חישוב והפקה של משכורות העובדים מדי חודש, על פי הסכמי העסקה, ותק עובדים ונתוני נוכחות. בנוסף, המחלקה מפיקה דוחות שכר לצרכים שונים כגון:

דיווחים לרשויות המס, לגופי ביטוח לאומי ופנסיה, דוחות בקרה פנימיים ועוד.