היחידה לאיתור טיפול ומניעת התעללות והזנחה באזרח הותיק

היחידה פועלת למען הגנה על זכויות האזרחים הוותיקים ואיכות חייהם. מטרתה: לתת מענה לקשישים וקשישות הסובלים מסוגים שונים של אלימות, הזנחה, התעללות או הפרת זכויות אדם, לסייע במצבי משבר, ולמנוע התעללות והזנחה על ידי העלאת המודעות בקהילה

.
השירות כולל:

– ייעוץ ראשוני.
– מתן מידע, תמיכה והקשבה.
– התערבות במצבי חירום.
– הפניה לייעוץ משפטי.- הסברה והעלאת מודעות ציבורית באמצעות ימי עיון וסדנאות.

מרכזת: עו"ס גלית בר אור galits@ye-mo.org.il , טל: 03-5391268/222