יצחק רוזנברג יו"ר עלה עמותה למען הקשיש יהוד-מונוסון

מייל עמותת עלה יהוד alleyahud@gmail.com
טלפון: 03-5362263

העמותה למען הקשיש ביהוד הוקמה בשנת 1988. העמותה הוקמה כדי לקדם את רווחת חיי הגמלאים ביהוד.
בין מטרות העמותה:
תכנון ופיתוח שירותים לאוכלוסיה המבוגרת בתחומים השונים.
קיום פעילויות חברה, תרבות ורווחה.
הקמה, אחזקה והפעלה של שירותים שונים עבור הגמלאים.
בשנת 1991 הוקם מרכז יום לקשיש שהינו גולת הכותרת של פעילות העמותה,
מרכז היום מיועד לקשישים מוגבלים ובו מגוון שירותים.
המרכז יום הוקם בסיוע אשל, ביטוח לאומי, מפעל הפיס ועיריית יהוד.
בשנת 2013 הורחב מרכז היום, הוקמה קומה שניה וניתנים שרותים גם לקשישים תשושי נפש.

במשך השנים הפעילה העמותה שירותים שונים ובהם קהילה תומכת, מועדוני קשישים, פעילויות חברה ותרבות, טלוויזיה קהילתית ועוד.
העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם עיריית יהוד מונוסון, האגף לשירותים חברתיים, המחלקה לאזרח הוותיק.
העמותה מתנהלת באמצעות הנהלה הפועלת בהתנדבות.
בשנת 2017 נבחרה הנהלה חדשה לעמותה שהציבה לעצמה,
שפור איכות החיים של הגמלאים בתחומי החברה, התרבות והפנאי
ופועלת לממש מטרות אלו.

מטרות עמותת עלה העמותה למען האזרח הותיק

  • מתן מגוון שירותים מקצועיים וחברתיים לאזרחים הותיקים
  • תכנון ופיתוח שירותים בתחום הפנאי החברה התרבות והרווחה
  • הקמה והפעלה של שירותים מקצועיים ופרה רפואיים
  • שילוב האזרחים הותיקים בחיי הקהילה.
  • להיות גורם מתווך בין האזרח הוותיק בעיר לבין ארגונים מקומיים
    הפועלים למען האזרח הוותיק בעיר ובין הארגונים הארציים (אשל, ביטוח לאומי).
  • גיוס משאבים לפתוח שירותים למבוגרים.
  • ייצוג צרכי האזרחים הותיקים בפורומים השונים

 לאתר עמותת ע.ל.ה  יהוד מונוסון לחץ כאן