הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול

הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

בעקבות החלטת השר לביטחון הפנים, ח"כ גלעד ארדן, לפעול להקמת רשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול במשרד לביטחון הפנים, חוקק בחודש אוגוסט 2017 חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, התשע"ז-2017, אשר נכנס לתוקף ביום 7 בפברואר 2018, במסגרתו נקבע כי מוקמת במשרד לביטחון הפנים הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול.
הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול מהווה זרוע להשגת יעדי המשרד לביטחון הפנים ולקידום יכולת המשרד להתמודד עם איומים על ביטחון האזרח ואיכות החיים שלו.
הרשות היא המקור לביסוס ותמיכה במשילות המקומית (רשויות מקומיות) במאמץ למניעה ולהתמודדות עם פשיעה, אלימות, אלכוהול וסמים, באמצעות תמיכה מקצועית בייצור ובביסוס תשתיות, מנגנונים ותהליכים של התארגנות ברמה היישובית וכן תמיכה במשאבים לביסוס יכולת ההתמודדות של רשויות מקומיות וקהילות עם פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
לאודות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול לחץ כאן >>

הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול:
מהווה מוקד מומחיות בפיתוח ויישום תכניות בתחום המניעה של תופעות פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול.
מהווה גורם מאיץ תהליכים לאומיים הדורשים התמודדות בינמשרדית, וכן להיות הגורם המתאם בין כלל הגורמים בממשלת ישראל הפועלים בתחומי ההתמודדות עם פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
פועלת באופן יצירתי וחדשני כתגובה לצרכים משתנים: הרשות תזהה מגמות ומופעים חדשים של פשיעה, אלימות ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
מהווה מקור לידע ולצבירת ניסיון ביישום התכניות והמאמצים למניעת אלימות, פשיעה, שימוש בסמים ובאלכוהול. תשתיות הידע והניסיון של הרשות החדשה תשמשנה לצורך גיבוש המלצות מדיניות לשר לביטחון הפנים, בתחומי הפעילות של הרשות.
מהווה מקור להקניית ידע וכלים לאנשי מקצוע הפועלים בתחום המניעה, האיתור והשיקום בקהילה.
היא גורם מוביל במדינת ישראל לגיוס, הכשרה ותמיכה בפעילות מתנדבים ופעילים בקהילה, וכן בפעולות המכוונות לארגון תושבים לצורך התמודדות עם אלימות, פשיעה ושימוש בחומרים פסיכואקטיביים.
היא גורם מוביל בגיבוש תפיסת ההסברה והשיווק החברתי בתחומי מניעת השימוש בחומרים ממכרים, מניעת פשיעה ואלימות במדינת ישראל.
יוצרת ומבססת קשרים עם גופים בינלאומיים הפועלים בתחום המניעה.
מבססת מידע, לבצע מחקרים וליישם פעולות הערכה.
מקדמת יוזמות ותיקוני חקיקה התומכים במאמצי המניעה וההתמודדות של ממשלת ישראל עם אלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול.
מפתחת כלים טכנולוגיים התומכים במאמצי המניעה וההתמודדות עם פשיעה במרחב הציבורי.
לאודות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ובעלי תפקידים לחץ כאן >>

התכנית ופתרונות המותאמים ליישוב
הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול מציעה תכניות התערבות המבוססות על רמות פעולה שונות המופעלות באופן מקביל ומתואם: מניעה, טיפול, אכיפה, מתן אלטרנטיבות חיוביות, ויצירת שינוי סביבתי – קהילתי.
התכנית מתוקצבת ומופעלת בכדי להבטיח הפעלה של התערבויות בחמישה תחומי פעולה: חינוך, רווחה, פנאי, אכיפה והקשר קהילתי. מנהלת יישובית אחראית על בניית תכניות העבודה בהתאם לזיהוי וניתוח תופעות ומענים, גיוס ואיגום משאבים לקבלת פתרונות מיטביים בתחומים הללו.
הרשות החדשה מביאה עמה סל של תכניות ליבה אחידות המופעלות תחת יעדים, הגדרות, עקרונות ודרכי מדידה אחידים. מדובר בתכניות שהוכיחו עצמן באפקטיביות שלהן בצמצום תופעות אלימות ופשיעה, שימוש בסמים ובאלכוהול והן משקפות בצורה מיטבית את עקרונות התכנית.

תכניות בחינוך הפורמאלי
הכשרת והעצמת הסייעות בגני הילדים;
מדריכי מוגנות בב"ס יסודיים;
מנחת חינוכיים לליווי מדריכי מוגנות;
תיאום מסרים המועברים להורים, תלמידים וצוותי החינוך;
הרחבת עבודה עם ההורים במטרה של מניעת התנהגויות סיכון – בנושאים כגון: פערי דורות, סמכות הורית, הצבת גבולות, מניעת אלימות על כל גווניה, מתן מידע בנושא סמים ואלכוהול, סכנות ברשת, הטרדות מיניות וכו`;

תכניות בפנאי
מדריכי נוער במועדוני הנוער;
קידום מנהיגות והתנדבות המגויסות לטובת מאבק באלימות ושימוש בסמים ובאלכוהול;
הסברה ומניעה בקרב בני הנוער על סכנות, סיכונים והשלכות של שימוש בחומרים פסיכואקטיביים / ממכרים;
היערכות עירונית לחופשות ולקיץ;

תכנית באכיפה
במסגרת שת"פ עם המשטרה, שיטור עירוני ופיקוח – הפצת מידע להעלאת המודעות לפעילויות מניעה והסברה ב"שילוב ידיים" של הקהילה והעירייה בנושאי כגון: מניעת עבירות איכות חיים – מצוקת החניה, רעש וכו`.
שוטר קהילתי ואחראי בביה"ס יוזמים פעילויות הסברתיות לתלמידים ולהורים בבתי הספר;
יצירת אינטגרציה בין המשטרה ואגפים בעירייה על מנת לאגם משאבים, להחליף מידע ולשלב פעילויות;
הגדלת המענה הטכנולוגי – באמצעות הצבת מצלמות בנקודות חמות ברחבי העיר;
איוש מוקד רואה בשעות הלילה;
רכז סיירת הורים אחראי על גיוס ושימור קבוצת מתנדבים ב"סיירת הורים ערים" שמסיירים בלילות של סופ"שים באזורי הבילוי של בני הנוער להגברת המעורבות ההורית בחייהם של הצעירים. למעוניינים לקחת חלק בפרויקט מיוחד זה נא לפנות למנהלת יישובית גב` ג`וליה ניימן בטל` 053-314391 או לאבי דלמדגוס – רכז סיירת הורים בטל` 052-31100999.

תכניות ברווחה
עובדת סוציאלית קהילתית האחראית על מרכז גישור ודיאלוג – הפעלת פרויקטים לילדים, נוער, הורים וקהילה רחבה למניעה ויישוב סכסוכים והטמעת השפה הגישורית;
עובדת סוציאלית קהילתית למניעת אלימות כלפי נשים – הפעלת פרויקטים עירוניים לקהל הרחב;
בלימודיה לאוכלוסיית ילדים יוצאי אתיופיה – העשרה ופעילות משותפת להורים וילדים;
העצמת מנהיגות יוצאי אתיופיה;
הדרכות והכשרות הורים;
פעולות לקידום החיבור בין גורמי הטיפול לבין גורמים אחרים שיש להם נגיעה בתופעת האלימות, שימוש בסמים ובאלכוהול;
הקשר קהילתי
פרסום ושיווק;
מעורבות תושבים במאמץ;
מתן כלים לאנשי מקצוע וקהל רחב;
לצד הנחייה אחידה להפעלת תכניות הליבה, התכנית מאפשרת לקדם גם יוזמות המותאמות לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של היישוב, למגזרי אוכלוסייה ייחודיים בתוכו, לצמצום גורמי סיכון ייחודיים ולחיזוק וביסוס גורמי חוסן יישוביים.

לסיכום
תחום מניעת האלימות, סמים ואלכוהול הינו תחום רחב שמטרותיו: לקדם את המאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול למען שמירת הביטחון האישי של תושבי העיר, לפתח פעילות הסברה נרחבת בקרב הורים, מוסדות חינוך ותושבי העיר, לתאם וליצור שותפויות בין הגורמים העירוניים והארציים, לעודד יזמות חברתית וחיבור משאבי קהילה וארגונים למניעת אלימות והתמכרויות ולקדם פעולות מניעה והסברה לבני נוער במסגרות החינוך.
שיתופי פעולה אלה נובעים מתוך הבנה כי רק עבודה מערכתית כוללת הרואה את כל השותפים, לוקחת בחשבון צרכים ייחודיים ובראייה רב תרבותית , יכולה לייצר השפעה.
המטרה היינה לקדם את המאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, יצירת שיתופי פעולה רבים ופיתוח פעילויות הסברה עבור הורים, תלמידים וצוותים מקצועיים מתוך אמונה כי הדרך היעילה ביותר לפתור בעיה היא למנוע אותה.

משרד: 03-5391206
רח` מרבד הקסמים 6, עיריית יהוד-מונוסון, מיקוד: 5635001