היחידה לטיפול באדם עם מוגבלות

היחידה לטיפול באדם עם מוגבלות

האגף לשירותים חברתיים באמצעות היחידה לטיפול באדם עם מוגבלות במחלקה לטיפול בפרט ומשפחה מציע שירות לאנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם בכל הרצף הגילאי.

אוכלוסיו​​ת יעד זכאיות: מוגבלות שכלית-התפתחותית, שיקום – אנשים עם נכויות חושיות (עיוורון וחירשות) ומגבלות פיזיות בגין קטיעות, שיתוק, מחלות ניווניות ומגבלה קוגניטיבית.​A.S.D-אוטיזם

השירותים ניתנים לכל אדם הפונה באופן עצמאי או מופנה על ידי גורמים אחרים בקהילה. הטיפול הינו כוללני וניתן הן לאדם עם המוגבלות והן לבני משפחתו, לפי הצורך.