היחידה לפרט ומשפחה

היחידה לפרט ומשפחה

העובד.ות הסוציאלי.ות האמונות על מתן שירותים פסיכוסוציאליים למשפחות ובודדים, מלידה ועד גיל פרישה.  מעניק.ות שירותים נרחבים המתייחסים לתחומי החיים השונים. לכל לקוח נבנית תכנית טיפול בשותפות איתו, ובהתאם לצרכיו ויכולותיו, אשר מכוונת להשגת תוצאות לשיפור בחיי הפרט והמשפחה.