המרכז למשפחה פועל כמסגרת תומכת ומסייעת להורים לילדים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. המרכז מרכז מידע עדכני ומקיף עבור ההורים בנושא, ונותן מענה רגשי ותמיכה בהתמודדות עם גידול ילד מיוחד.
בנוסף, המרכז יוזם תוכניות ושירותים משלימים לאלו הניתנים לילדים עם מוגבלויות.
מטרת המרכז היא לתת מעטפת שירותים כוללת עבור הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, ולאפשר להם ולילדיהם לממש את מלוא הפוטנציאל.

השירותים העיקריים:

  • יעוץ, הדרכה והכוונה להורים – כולל איסוף מידע אזורי וארצי בנושאים רלוונטיים והנגשתו למשפחות ולאנשי מקצוע בהרצאות, ימי עיון ועוד.
  • תיווך בין משפחות לנותני שירותים.
  • מערך שירותי תמיכה למשפחות – הקמת קבוצות תמיכה של הורים לליווי הורים לעזרה עצמית, העצמה וסנגור.
  • פעילויות קהילתיות וחברתיות להפוגה למשפחות, כולל גיוס והפעלת מתנדבות ומתנדבים.
  • שיתוף הורים בהובלת המרכז – זיהוי הורים מתאימים והכשרתם להקמת קבוצות תמיכה ומידע.
  • איגום משאבי קהילה לטובת המשפחות המיוחדות.
  • ייזום מפגשי הסברה וחשיפה למקבלי החלטות ביהוד מונוסון.

המרכז מיועד לאוכלוסיות הבאות:

בני המשפחה של ילדים עם מוגבלות (הורים, אחים, סבים), בדגש על אוכלוסיות המוכרות במחלקות לשירותים חברתיים.
ילדים עם מוגבלות (כולל כל סוגי הלקויות).
אנשי מקצוע ומתנדבים:
אנשי מקצוע מתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והפנאי בישוב.
אנשי צוות במסגרות טיפוליות וחינוכיות.
כלל תושבי האזור בעלי פוטנציאל סיוע והתנדבות.