ליווי הקהילה האתיופית

ליווי הקהילה האתיופית

מענה המתחלק לליווי אישי של עולים ושל משפחות בכדי לסייע להם במיצוי זכויות ובקשר מול משרד הרשות והמוסדות השונים.  לצד זה מתקיימת פעילות קהילתית אשר נועדה לחזק את החוסן הקהילתי , לקדם מנהיגות ולתת כלים וידע בנושאים רלוונטיים שונים. תוכנית זו נבנית יחד עם הקהילה ובהתאם לצרכים והרצונות שעולים מהשטח.