מרכז משפחה למשפחות לילדים וצעירים עם מוגבלות

מרכז למשפחה מהווה מסגרת הנותנת מענה רחב למשפחות המתמודדות עם גידול של ילד עם מוגבלות. המקום מרכז את כל המידע הרלוונטי עבור המשפחות, תוך מתן סיוע רגשי להתמודדות עם גידול ילד מיוחד. בנוסף, המרכז מפתח ומפעיל תכניות ושירותים משלימים לאלו הניתנים לילדים עם מוגבלויות

השירותים הניתנים במרכז למשפחה:

• מתן מידע, ידע והכוונה להורים הכולל איסוף מידע אזורי וארצי בנושאים הרלוונטיים עבור המשפחות והנגשתו למשפחות ולאנשי מקצוע בעזרת הרצאות, ימי עיון ועוד.
• תיווך בין המשפחות לנותני השירותים.
• בניית מערך שירותי תמיכה למשפחות בעזרת הקמת קבוצות תמיכה של הורים ללווי הורים לעזרה עצמית, העצמה וסנגור.
• הקמת קבוצות תמיכה לפי נושאים:
התמודדות עם יציאה מהבית, התמודדות עם קונפליקטים והתפרצויות, חינוך מיני חברתי, התארגנות והתאמת חיי היום יום לגידול ילד עם מוגבלות, קבוצות עבור אחים, סבים, קבוצות לתמיכה בנושא זוגיות ועוד.
• שיתוף ההורים בהתוויית פעילות המרכזים על ידי זיהוי הורים המתאימים למנהיגות והכשרתם לתפקידי הקמת קבוצות תמיכה ומידע.
• פעילות קהילתית/ חברתית למשפחות: פעולות הפוגה לכל המשפחה, גיוס והפעלת מתנדבים.
• איגום משאבי הקהילה לטובת המשפחות המיוחדות.
• הנגשת שירותים הקיימים ביישוב והתאמתם לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.
• ייזום מפגשי חשיפה והסברה למקבלי ההחלטות בישוב בנושאים רלוונטיים לפעילות המרכז.
המרכז מיועד לאוכלוסיות הבאות:
• בני המשפחה של ילדים עם מוגבלות (הורים, אחים, סבים), בדגש על אוכלוסיות המוכרות במחלקות לשירותים חברתיים.
• ילדים עם מוגבלות (כולל את כל סוגי הלקויות).
• אנשי מקצוע מתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה והפנאי בישוב.
• אנשי הצוות במסגרות טיפוליות וחינוכיות.

 

מנהלת המרכז: עו"ס אורית שליאכטר: 03-5391222
orits@ye-mo.org.il