רישוי וקידום עסקים

מנהלת המחלקה: יעל אור
טלפון במשרד 03-5391241
טלפון נייד 058-4542303
דוא"ל rishuy1@ye-mo.org.il
קבלת קהל בתאום מראש.

מחלקת רישוי עסקים אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע צו רישוי עסקים ותנאי הרישיון מתוקף חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968.

מטרת חוק זה להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לטובת הציבור הרחב, ובכלל זה:

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בע"ח ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות וההצלה.

 

המחלקה מרכזת את נושא הנפקת הרישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים כגון: משטרת ישראל, משרד הבריאות, שירותי כיבוי והצלה, איכות הסביבה, תכנון ובנייה ומשרד החקלאות וכיו"ב.

המחלקה מלווה את בעלי העסקים החדשים בתחילת דרכם, בתהליך לקבלת רישיון עסק על ידי הדרכה, תיאום, והסבר מקצועי, מרגע הבירור הראשוני ועד ליום הנפקת הרישיון. כמו כן, המחלקה מסייעת לעסקים וותיקים בהליך החידוש לרישיון שפג תוקפו.

עסק טעון רישוי עפ"י החוק מחויב ברישיון מטעם הרשות המקומית. הרישיון הוא אישי, ייחודי למיקום, לסוג העסק ולבעל העסק, והאחריות הינה על בעל העסק לברר האם העסק טעון רישוי.

אנו במחלקת רישוי עסקים נעשה את מירב המאמצים להעניק שירות נוח ויעיל לטובת בעלי ובעלות העסקים, תוך שמירה בלתי מתפשרת על שלום הציבור ואיכות החיים במתאר היישובים הקיים.

חוק רישוי עסקים חוקק בכנסת ב- 1968 ומטרתו הסדרת פעילות העסקים. על פי חוק זה, כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון עסק לפתיחתו וניהולו. הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל או אחראים לניהולו. בעלות העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם העירייה. 

בנוסף, המחלקה עוסקת בתכנון הנגישות בעיר וכן בכל הקשור לאישורי שילוט.