יחידת הביטוח

הממונה: שרית חנוך

יחידת הביטוח​​​​​​

הממונה: שרית חנוך

טלפון: 03-5391214

פקס: 03-5391283

בניין העירייה, מרבד הקסמים 6 יהוד – מונוסון, קומה 1, חדר 203, לשכה משפטית. דוא"ל: [email protected]

 

היחידה מטפלת בכל נושאי הביטוח, הקשורים לרכוש העירייה ולפעילותה ובכלל זה: ביטוח רכוש העירייה וצי הרכב מפני נזקים הנגרמים מסיבות שונות כגון: פריצה, אש, תאונות דרכים.

 

ביטוח אחריות כלפי צד ג`:

היחידה עוסקת ומטפלת בתביעות אזרחים ובתחומים שבאחריות העירייה בנושאי: גוף, רכוש ורכב. התביעות נבדקות הן במערך העירוני הפנימי והן מול חברת הביטוח. תביעה שאינה בתחום אחריות הרשות – נדחית.

אופן הפניה ליחידה:

ניתן להגיש פניה בגין נזקי גוף, רכב או רכוש אחר, אם הללו נגרמו בגין רשלנות מוכחת של העירייה. כל פניה תוגש ליחידה בצירוף המסמכים המפורטים בזאת, על פי סוג הנזק.

להגשת הטופס באופן מקוון – לחצו כאן

 

במקרה של נזקי גוף הפניה תכיל את הנספחים הבאים:

  • תיאור המקרה, הכולל, בין השאר – תאריך האירוע, שעת האירוע וכתובת מדויקת.
  • תמונות מקור של המפגע (תצלום קרוב ורחוק).
  • מסמכים רפואיים רלוונטיים.

 

במקרה של נזק לרכוש או לרכב, הפניה תכיל את הנספחים הבאים:

  • תיאור המקרה, כולל, תאריך האירוע, שעת האירוע וכתובת האירוע המדויקת.
  • תמונות מקור של המפגע (תצלום מקרוב ומרחוק).
  • יש לצרף הצעת מחיר לתיקון.
  • במקרה של נזק לרכב יש להמציא אף: אישור על "אי הגשת תביעה" מחברת הביטוח וצילום של רישיון הרכב.

לתשומת הלב:

  1. חובה להודיע על כל אירוע למוקד העירוני (במספר 106).
  2. יש לציין על גבי מכתב הפניה את פרטי ההתקשרות של הפונה – כתובת ומספרי טלפון.
  3. פניות שישלחו בפקס לא יענו.

פניה שלא תוגש על פי הפרוט הנ"ל בצירוף המסמכים הנדרשים לא תטופל.

 ביטוח תאונות אישיות לתלמידים:

מצ"ב קישור לפורטל בנושא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, המופנה להורי התלמידים ומכיל את כל המידע הנדרש. לחץ כאן