יובב גוניקמן משנה לראש העיר

משנה לראש העיר יובב גוניקמן

משנה לראש העיר יובב גוניקמן

מזכירת לשכת ראש העיר: מאי פילדס
מזכירת לשכת ראש העיר: רונית דאר

טלפון 03-5391273
פקס 03-5391247

דוא"ל:

ימי קבלת קהל: