בדק ואחריות

בדק ואחריות

ערבות רישום – עד להשלמת רישום הבית המשותף.