בחירת עורך דין

בחירת עורך דין

תהליך בחירת עו"ד דיירים הוא תהליך חשוב וקריטי לקידום והצלחת הפרויקט.
להלן הסבר על תפקידי עו"ד הדיירים, באיזה שלב של הפרויקט כדאי לשכור עו"ד, כיצד מתקשרים עם עו"ד וקובעים את שכר הטרחה שלו.
בנספחים C54 למצוא דוגמא לפנייה לקבלת הצעות מצד משרדי עו"ד שתוכלו להשתמש בהן בתהליך הבחירה.