ביאקובסקי–קדושי מצרים–הרצל

איפה?

3 תתי מתחמים בתכנית:

 • הרצל 2,4,6
 • ביאקובסקי-יוספטל-צבי ישי
 • קדושי מצרים-ויצמן

פירוט כתובות:

קדושי  מצרים 27-31 (אי-זוגיים)

ויצמן 53-59 (אי-זוגיים)

ביאקובסקי 4-18 (זוגיים)

גיורא יוספטל 6,7,8

צבי ישי 19-25 (אי-זוגיים)

הרצל 2,4,6


מי היזם שמקדם את התכנית?

קבוצת כתב


מי מתכנן?

כנען-שנהב אדריכלים


מה מתוכנן?

 • כמות יח"ד קיימות: 332 יח"ד
 • כמות יח"ד עתידיות: כ-1,150 יח"ד

 • תוספת מסחר מלווה רחוב במתחמי ביאקובסקי וקדושי מצרים
 • "בינוי-פינוי" מתחם הרצל – ושילוב הדיירים במתחמי התכנית הנוספים
 • תוספת שטחים פתוחים
 • תוספת שטחים נרחבים למבני ציבור ולמבני חינוך
 • שדרוג התשתיות (ביוב, מים, ניקוז ועוד).
 • הרחבת רחובות ומדרכות.
 • רשת שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל וחיבור לתחבורה ציבורית.

מס' תב"ע:

תמל/2016


סטטוס המתחם

מה השלבים שהושלמו עד עכשיו?

 • קידום תכנון ראשוני + אישור שמאות (תקן 21)
 • גיבוש מסמכי תב"ע
 • דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה – המלצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.
 • אישור התב"ע בוועדה המחוזית מרכז
 • אישור תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי

מה הסטטוס העדכני?

(מעודכן לתאריך: 7.1.2024)

 • השלמת תיקונים של תכנית הבינוי והעיצוב האדריכלי בהתאם להחלטת הוועדה.
 • היזם בהליכי קבלת קרקע משלימה מרמ"י (רשות מקרקעי ישראל)

מה השלבים הבאים?

 • הגשת בקשה להיתר בנייה
  • דיון בבקשה להיתר הבנייה
  • השלמת האישורים הנדרשים להיתר בנייה
  • קבלת היתר בנייה
 • הריסת הבניינים הקיימים והקמת הבניינים החדשים