עץ האפרסק 6-12

איפה?

הבניינים ברח' עץ האפרסק 6-12.


פירוט כתובות:

עץ האפרסק 6-12 (זוגיים)


מי היזם שמקדם את התכנית?

גרופית + מרום


מי מתכנן?

אורבך-הלוי אדריכלים


מה מתוכנן?

  • כמות יח"ד קיימות: 64 יח"ד (וחנויות בנוסף)
  • כמות יח"ד עתידיות: עוד לא ידוע

מס' תב"ע:

(עדיין אין מסמכי תב"ע)


סטטוס המתחם

מה השלבים שהושלמו עד עכשיו?

√ הסכמה כי נדרשת קרקע משלימה לכשהתכנית תמומש.


מה הסטטוס העדכני?

(מעודכן לתאריך: 7.1.2024)

קידום תכנון ראשוני + בחינת שמאות (תקן 21)


מה השלבים הבאים?

  • גיבוש מסמכי תב"ע
  • דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה – המלצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.
  • אישור התכנית בוועדה המחוזית מרכז
  • אישור תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי
  • הגשת בקשה להיתר בנייה
  • קבלת היתר בנייה
  • הריסת הבניינים הקיימים והקמת הבניינים החדשים