זכויות אוכלוסיות מיוחדות

אזרחים ותיקים

לנוחותכם, צירפנו קובץ מסכם להורדה – של זכויות כלל האוכלוסיות המיוחדות (הוכן ע"י הרשות להתחדשות עירונית):

זכויות אוכלוסיות מיוחדות – התחדשות עירונית

 

בדומה לשכנים ולשכנות שלכם שאינם אזרחים ותיקים, גם אתם זכאים לקבל את התמורה שהוסכמה מראש עם היזם. אם מסיבה כלשהי האפשרות הזו פחות מתאימה לכם, תוכלו לקבל את התמורה שלכם בפרויקט במגוון דרכים אחרות.

הבהרה בנוגע לגיל בעלי הדירה: גיל הזכאות לזכויות אזרחים ותיקים נקבע על פי המועד שבו חתם בעל הדירה הראשון בבניין על ההסכם, ולא במועד שבו אתם חתמתם על ההסכם. בנוסף, עליכם להתגורר בדירה לפחות שנתיים לפני גיל הזכאות.

פרויקטי פינוי-בינוי

בני 70-75

היזם מחוייב להציע לכם אחת מהאפשרויות הבאות:

  1. לקבל שתי דירות קטנות בשווי דומה לדירה החדשה בפרויקט.
  2. לקבל דירה חדשה באותו הגודל של הדירה הקיימת, בתוספת סכום כסף בשווי השטח הנוסף לו זכאים בעלי הדירה.
  3. לגור מחוץ למתחם. תוכלו לבחור באחת מהחלופות הבאות:
  • דיור מוגן בשווי דירה חדשה בפרויקט
  • רכישת דירה חלופית על ידי היזם עבור בעלי הדירה
  • קבלת סכום כסף בשווי דירה חדשה בפרויקט

 

בני 75+

תוכלו לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

  1. לקבל את שווי דירת התמורה ולרכוש דירה חליפית. שימו לב שתהיו מחויבים להשתמש במרבית הכסף לרכישת דירה אחרת תוך שנה.
  2. היזם ירכוש עבורכם דירה חלופית מחוץ לפרויקט בשווי דומה לדירת התמורה.
  3. לקבל מימון מהיזם למעבר לדיור מוגן או לבית אבות בשווי דירה חדשה בפרויקט.

דרי דיור ציבורי

בדומה לשכנים ולשכנות שלכם שאינם דיירי הדיור הציבורי, גם אתם תוכלו לחזור למתחם לאחר השלמת בניית הדירה החדשה. עד לשלב הריסת המבנה הישן תמשיכו להיות זכאים לקבל את כל השירותים הנדרשים מהחברה המאכלסת, כולל תחזוקה שוטפת של הדירה הישנה. שימו לב שהיזם, המינהלת להתחדשות עירונית ונציגות הדיירים מחוייבים להזמין אתכם לכל כנסי התושבים וסקרי התושבים כדי לאפשר לכם להשפיע על עתיד אזור מגוריכם. בכל מקרה, עליכם להחליט האם תרצו לשוב למתחם לאחר התחדשותו, או לא. כך או כך, יש לכם זכויות מיוחדות.

זכויות דיירי הדיור הציבורי שיבחרו לחזור לדירה החדשה בפרויקט

> עלויות מעבר דירה

‍יזם הפרויקט יממן עבור כל הדיירים את ההוצאות הכרוכות במעבר הדירה, בהובלת תכולת הדירה לדירה החלופית, ומהדירה החלופית לדירה החדשה שתיבנה.

> שכר דירה במהלך המחייה בדירה החלופית

היזם יממן את שכר הדירה של הדירה החלופית בכל תקופת המגורים שלכם בה. לצד זאת, אתם נדרשים להמשיך לשלם שכר דירה לחברה המאכלסת כפי ששילמתם עד מועד פינוי הדירה, גם במשך מגוריכם בדיור החלופי, כדי לשמור על רצף זכויותיכם בדיור הציבורי. מלבד לתשלום השכירות, שכאמור ישולם על ידי היזם, אתם תהיו האחראים לשלם את התשלומים השוטפים בדירה – תשלומים כמו ארנונה, מים, חשמל וכו’.

> גודל הדירה החדשה

בפרויקטים של פינוי-בינוי ותמ”א 38 (הריסה ובנייה) נהוג שדירת התמורה החדשה גדולה יותר מהדירה המקורית. כדי להתאים את הדירות המתקבלות לצורכי דיירי הדיור הציבורי, משרד הבינוי והשיכון מנחה את היזמים כי גודל הדירה החדשה ייקבע בהתאם לגודל הדירה המקורית, לא יעלה על 75 מ”ר ליחיד או זוג, ותינתן תוספת של 5 מ”ר לכל דייר נוסף. בכל מקרה, גודל הדירה המקסימלי לא יעלה על 90 מ”ר. את יתרת השווי של הדירה החדשה יקבל משרד הבינוי והשיכון כתשלום כספי, אשר ישמש לטובת מימון תשלומי ועד הבית שלכם (פירוט בהמשך).

‍> תשלומי שכר דירה

‍חישוב תשלום שכר הדירה יישאר לפי שטח הדירה הקיימת כיום, אם הדירה החדשה לא תהיה גדולה יותר מ-75 מ”ר ליחיד או לזוג, ועוד 5 מ”ר לכל בן משפחה החי בדירה ולא יותר מ-90 מ”ר. חריגה מגודל הדירה תחויב בתשלום שכר דירה בגין השטח הנוסף.

‍> תשלומי ועד הבית

‍התשלום הכספי שיתקבל מן היזם (זה שהסברנו לגביו בסעיף "גודל הדירה החדשה") ישמש את משרד הבינוי והשיכון כדי להפחית את תשלומי ועד הבית של כלל דיירי הדיור הציבורי. בפועל, אתם לא תידרשו לשלם דמי ועד בית מעבר לסכום ששילמתם בבניין הישן לפני הריסתו לצורך התחזוקה התקינה. יובהר כי במקרה של חריגה מגודל הדירה בהתאם לגודל המשפחה (כמפורט לעיל), משרד הבינוי והשיכון יממן 50% בלבד מהפרשי עלויות ועד הבית.

‍> תשלומים שוטפים

‍תשלומים שוטפים, כולל ארנונה, יחולו עליכם, לפי שטח הדירה החדשה. כלומר, תשלום הארנונה יגדל בעקבות שטח הדירה שגדל. אם הרשות המקומית מעניקה לכם הנחות בתשלום זה, כמובן שאתם זכאים להן.

זכויות דיירי הדיור הציבורי שייבחרו לא לחזור לפרויקט

מעבר לדירת דיור ציבורי אחרת, שתירכש לבחירתכם ועבורכם על ידי משרד הבינוי והשיכון בקרית גת או ביישוב אחר (בהתאם לתקרת המחיר הקבועה בנהלי המשרד).

> אזרחים ותיקים שגרים בדירה ציבורית בת 3 חדרים ויותר, יוכלו לבחור במעבר לדירה ציבורית בבית גיל הזהב ובקבלת מענק מעבר שהשווי שלו הוא עד 125,000 ₪. בית דיור גיל הזהב מיועד לאזרחים ותיקים עצמאיים שסוגלים לתפקד בכוחות עצמם, ללא סיוע, ומעוניינים בסביבה מוגנת ובחברת בני גילם. בתי הדיור מאפשרים רמת חיים משופרת במבנים חדשים או משופצים. דיירים שיבחרו באפשרות זו ייכנסו לראש רשימת תור הממתינים לבית גיל הזהב שבו הם מעוניינים להתגורר.

הבהרות

עמידר מפעילה קו מיוחד עבור דיירי הדיור הציבורי בנושא התחדשות עירונית במספר > 051-2084090 אפשר לפנות בהודעות SMS או הודעות וואטסאפ. הקו מאפשר לכם לקבל מידע פרטני על הפרויקט שבו אתם גרים, וגם מידע כללי על זכויותיכם.

בעלי מוגבלויות

אם אתם מוגדרים כבעלי מוגבלות לפי סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשנ"ח- 1998, אתם זכאים להתאמות על פי סוג הפרויקט.

התאמות לעניין זה הינן תקנים או שינויים בדירה או ברכוש המשותף (בבית משותף) אשר דרושים לאדם עם מוגבלות בגין מוגבלות, לשם נגישות עצמאית ובטוחה לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה. 

תמ"א 38/1 (עיבוי וחיזוק)

בעלי דירה המרותקים לביתם זכאים לדמי שכירות לכל תקופת הבנייה.

פינוי בינוי או תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה)

על היזם לוודא שהדירה הזמנית ודירת התמורה החדשה יכללו את ההתאמות הנדרשות עבורכם, בהתאם למוגבלותכם.