איפה?

בכניסה לעיר, בפינת הרחובות ויצמן-אשכנזי (ויצמן 7-17).


פירוט כתובות:

ויצמן 9-17 (אי-זוגיים)

כולל מבנה בנק הפועלים


מי היזם שמקדם את התכנית?

קן התור


מי מתכנן?

בר לוי אדריכלים


מה מתוכנן?

 • כמות יח"ד קיימות: 24 יח"ד (ובנוסף חנויות ומבנה הבנק)
 • כמות יח"ד עתידיות: כ-105 יח"ד
 • חיזוק הכניסה לעיר וחידושה
 • שילוב מבנה הבנק בתוך תכנית ההתחדשות העירונית
 • חידוש מתחם הדואר
 • חיזוק מסחר מלווה רחוב לאורך רחוב ויצמן
 • תוספת שטחים לצרכי ציבור בתוך המבנים
 • שדרוג התשתיות (ביוב, מים, ניקוז ועוד).
 • הרחבת רחובות ומדרכות.
 • חיבור לתחבורה ציבורית.

מס' תב"ע:

(עדיין אין מסמכי תב"ע)


סטטוס המתחם:

מה השלבים שהושלמו עד עכשיו?

הסכמות על שילוב הבנק במתחם ההתחדשות

בדיקת שמאות ראשונית (תקן 21)


מה הסטטוס העדכני?

(מעודכן לתאריך: 7.1.2024)

↵ קידום תכנון ראשוני ותיאום מסמכי תב"ע


מה השלבים הבאים?

 • השלמת קידום תכנון ראשוני
 • גיבוש מסמכי תב"ע
 • דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה – המלצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית
 • אישור התב"ע בוועדה המחוזית מרכז
 • אישור תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי
 • הגשת בקשה להיתר בנייה
 • הריסת הבניינים הקיימים והקמת הבניינים החדשים