איפה?

במזרח העיר, בין הרחובות מוהליבר-בן גוריון-אלטלף


פירוט כתובות:

 • תתי מתחמים 1+2: מוהליבר 42-56 (זוגיים)
 • תתי מתחמים 3+4: מוהליבר 26-40 (זוגיים)
 • תת מתחם 5: מוהליבר 14-24 (זוגיים)
 • תת מתחם 6: מוהליבר 2-12 (זוגיים)

מי היזם שמקדם את התכנית?

 • תתי מתחמים 1+2: ענב
 • תתי מתחמים 3+4: ענב וקרדן
 • תת מתחם 5: ענב
 • תת מתחם 6: אקרו+אופק

מי מתכנן?

 • תתי מתחמים 1+2: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים
 • תתי מתחמים 3+4: קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים
 • תת מתחם 5: רן בלנדר אדריכלים
 • תת מתחם 6: משה צור אדריכלים

מה מתוכנן?

 • כמות יח"ד קיימות: 336 יח"ד
 • כמות יח"ד עתידיות: כ-1,344 יח"ד
 • תוספת מסחר מלווה רחוב
 • תוספת שטחים פתוחים
 • תוספת שטחים לצרכי ציבור ולמבני חינוך
 • שדרוג התשתיות (ביוב, מים, ניקוז ועוד).
 • הרחבת רחובות ומדרכות.
 • רשת שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל וחיבור לתחבורה ציבורית.

מס' תב"ע :

תמל/2004


סטטוס המתחם:

מה השלבים שהושלמו עד עכשיו?

 • קידום תכנון ראשוני + אישור שמאות (תקן 21)
 • גיבוש מסמכי תב"ע
 • דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה – המלצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.
 • אישור התב"ע בוועדה המחוזית מרכז
 • אישור תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי
 • הגשת בקשה להיתר בנייה

מה הסטטוס העדכני?

(מעודכן לתאריך: 7.1.2024)

 • תתי מתחמים 1+2: טרום הכנת תכניות עיצוב ובינוי אדריכלי
 • תתי מתחמים 3+4: לקראת דיון בבקשה להיתר בנייה
 • תת מתחם 5: לקראת דיון בבקשה להיתר בנייה
 • תת-מתחם 6: התקבלה החלטת רשות רישוי בבקשה להיתר הבנייה (אישור בתנאים)

מה השלבים הבאים?

 • השלמת האישורים הנדרשים להיתר בנייה
 • קבלת היתר בנייה
 • הריסת הבניינים הקיימים והקמת הבניינים החדשים