בן צבי- כצנלסון

איפה?

בין הרחובות כצנלסון-מוהליבר, ומשני צידי רחוב בן צבי


פירוט כתובות:

בן צבי 11-23 (אי-זוגיים)

בן צבי 14-28 (זוגיים)

כצנלסון 22-28 (זוגיים)

כצנלסון 14-20 (זוגיים)


מי היזם שמקדם את התכנית?

ICR


מי מתכנן?

גלור תכנון ואדריכלות


מה מתוכנן?

 • כמות יח"ד קיימות: 320 יח"ד
 • כמות יח"ד עתידיות: 1,083 יח"ד
 • תוספת מסחר מלווה רחוב
 • תוספת שטחים פתוחים
 • תוספת שטחים לצרכי ציבור ולמבני חינוך
 • שדרוג התשתיות (ביוב, מים, ניקוז ועוד).
 • הרחבת רחובות ומדרכות.
 • רשת שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל וחיבור לתחבורה ציבורית.

מס' תב"ע :

411-1049899


סטטוס המתחם

מה השלבים שהושלמו עד עכשיו?

 • קידום תכנון ראשוני + אישור שמאות (תקן 21)
 • גיבוש מסמכי תב"ע
 • דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה – המלצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.
  • הגשה לוועדה המחוזית
  • השלמת תנאי סף בוועדה המחוזית
  • דיון להפקדה בוועדה המחוזית

מה הסטטוס העדכני?

(מעודכן לתאריך: 7.1.2024)

↵ תיקון התכנית על פי החלטת הועדה המחוזית – ופרסום התכנית להתנגדויות (הפקדת התכנית).


מה השלבים הבאים?

 • דיון בהתנגדויות בוועדה המחוזית
 • אישור התכנית בוועדה המחוזית
 • אישור תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי
 • הגשת בקשה להיתר בנייה
 • קבלת היתר בנייה
 • הריסת הבניינים הקיימים והקמת הבניינים החדשים