איפה?

המבנים ברח' אשכנזי 3-5-7 (בצמוד לרח' סעדיה חתוכה).


פירוט כתובות:

אשכנזי 3, 5, 7


מי היזם שמקדם את התכנית?

ח.מיתר


מי מתכנן?

גולדווסר אדריכלים


מה מתוכנן?

 • כמות יח"ד קיימות: 48 יח"ד
 • כמות יח"ד עתידיות: כ-110 יח"ד
 • השלמת ההתחדשות ברחוב אשכנזי
 • חיזוק מסחר מלווה רחוב
 • תוספת שטחים לצרכי ציבור
 • שדרוג התשתיות (ביוב, מים, ניקוז ועוד).
 • הרחבת מדרכות.
 • חיבור לתחבורה ציבורית.

מס' תב"ע:

411-1217231


סטטוס המתחם

מה השלבים שהושלמו עד עכשיו?

 • קידום תכנון ראשוני + אישור שמאות (תקן 21)
 • גיבוש מסמכי תב"ע
 • אישור הוועדה המקומית לתכנון ובנייה – והמלצה לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית (27.11.23)

מה הסטטוס העדכני?

(מעודכן לתאריך: 7.1.2024)

↵ תיקון התכנית לפי החלטת הוועדה – והגשה לוועדה המחוזית.


מה השלבים הבאים?

 • הגשת התכנית לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה
  • השלמת תנאי סף
  • דיון בהפקדה
  • פרסום התכנית להתנגדויות הציבור
  • דיון בהתנגדויות
  • אישור התכנית בוועדה המחוזית
 • אישור תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי
 • הגשת בקשה להיתר בנייה
 • דיון בבקשה להיתר בנייה
 • השלמת האישורים הנדרשים להיתר בנייה
 • קבלת היתר בנייה
 • קבלת היתר בנייה
 • הריסת הבניינים הקיימים והקמת הבניינים החדשים