קדושי מצרים "הקטן"

איפה?

הבניינים ברח' קדושי מצרים 17-23 (בצמוד לבי"ס נר ישראל).


פירוט כתובות:

קדושי מצרים 17-23 (אי-זוגיים)


מי היזם שמקדם את התכנית?

אזורים


מי מתכנן?

רוזיו אדריכלים


מה מתוכנן?

 • כמות יח"ד קיימות: 56 יח"ד
 • כמות יח"ד עתידיות: 190 יח"ד
 • תוספת מסחר מלווה רחוב
 • תוספת שטחים לצרכי ציבור
 • שדרוג התשתיות (ביוב, מים, ניקוז ועוד).
 • הרחבת מדרכות.

מס' תב"ע:

411-0810697


סטטוס המתחם

מה השלבים שהושלמו עד עכשיו?

 • קידום תכנון ראשוני + אישור שמאות (תקן 21)
 • גיבוש מסמכי תב"ע
 • דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה – המלצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.
  • הגשה לוועדה המחוזית
  • השלמת תנאי סף בוועדה המחוזית

מה הסטטוס העדכני?

(מעודכן לתאריך: 7.1.2024)

 • דיון להפקדה בוועדה המחוזית

מה השלבים הבאים?

 • וועדה מחוזית לתכנון ובנייה:
  • הפקדת התכנית להתנגדויות הציבור
  • דיון בהתנגדויות בוועדה המחוזית
  • אישור התכנית בוועדה המחוזית
 • אישור תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי
 • הגשת בקשה להיתר בנייה
 • קבלת היתר בנייה
 • הריסת הבניינים הקיימים והקמת הבניינים החדשים