דוד מרכוס 16-22

איפה?

הבניינים ברח' דוד מרכוס 16-22 (בצמוד לגינת מרכוס).


פירוט כתובות:

דוד מרכוס 16-22 (זוגיים)


מי היזם שמקדם את התכנית?

ראדקו


מי מתכנן?

רוזיו אדריכלים


מה מתוכנן?

 • כמות יח"ד קיימות: 48 יח"ד
 • כמות יח"ד עתידיות: כ-150 יח"ד
 • תוספת שטחים לצרכי ציבור
 • שדרוג התשתיות (ביוב, מים, ניקוז ועוד).
 • חיבור לרשת שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל

מס' תב"ע:

(עדיין אין מסמכי תב"ע)


סטטוס המתחם

מה השלבים שהושלמו עד עכשיו?

מידע יעודכן בהמשך


מה הסטטוס העדכני?

(מעודכן לתאריך: 7.1.2024)

קידום תכנון ראשוני + אישור שמאות (תקן 21)


מה השלבים הבאים?

 • גיבוש מסמכי תב"ע
 • דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה – המלצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.
 • אישור התכנית בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה
 • אישור תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי
 • הגשת בקשה להיתר בנייה
 • קבלת היתר בנייה
 • הריסת הבניינים הקיימים והקמת הבניינים החדשים