איפה?

בצפון רח' ויצמן, בבניינים ברח' ויצמן 48-52 (בצמוד לאתר ההנצחה לחיל הקשר).


פירוט כתובות:

וייצמן 48-52


מי היזם שמקדם את התכנית?

אאורה


מי מתכנן?

קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים


מה מתוכנן?

 • כמות יח"ד קיימות: 76 יח"ד
 • כמות יח"ד עתידיות: כ-300 יח"ד
 • תוספת מסחר מלווה רחוב – ברחוב ויצמן המרכזי בעיר
 • תוספת שטחים פתוחים וכיכר עירונית
 • תוספת שטחים לצרכי ציבור ולמבני חינוך
 • שדרוג התשתיות (ביוב, מים, ניקוז ועוד).
 • הרחבת רחובות ומדרכות.
 • רשת שבילי אופניים ושבילי הולכי רגל וחיבור לתחבורה ציבורית.

מס' תב"ע:

411-0985259


סטטוס המתחם

מה השלבים שהושלמו עד עכשיו?

 • קידום תכנון ראשוני + אישור שמאות (תקן 21)
 • גיבוש מסמכי תב"ע
 • דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה – המלצה לוועדה המחוזית לאשר את התכנית.
  • הגשה לוועדה המחוזית
  • השלמת תנאי סף בוועדה המחוזית
  • דיון להפקדה בוועדה המחוזית

מה הסטטוס העדכני?

(מעודכן לתאריך: 7.1.2024)

↵ תיקון התכנית על פי החלטת הועדה המחוזית – ואישור לפרסם את התכנית להתנגדויות.


מה השלבים הבאים?

 • הפקדת התכנית להתנגדויות הציבור
 • דיון בהתנגדויות בוועדה המחוזית
 • אישור התכנית בוועדה המחוזית
 • אישור תכנית בינוי ועיצוב אדריכלי
 • הגשת בקשה להיתר בנייה
 • קבלת היתר בנייה
 • הריסת הבניינים הקיימים והקמת הבניינים החדשים