אודות העיר

העיר יהוד מונוסון

מיקום: העיר יהוד-מונוסון ממוקמת במרחב המטרופוליני המרכזי של המדינה, בסמוך לנתב"ג – נמל התעופה הלאומי של ישראל, ומשתרעת משני עברי כביש 461 – כביש הרוחב הראשי של דרום גוש דן.

רשויות סמוכות: מועצה מקומית סביון-גני יהודה (מצפון), מועצות אזוריות דרום השרון (מצפון- מזרח), חבל מודיעין (מדרום-מזרח) ואור יהודה (מדרום מערב), נתב"ג 2000 (מדרום).

אוכלוסיה: כ- 31,000 נפש, כ-8,500 בתי אב. 

מדרג חברתי-כלכלי: אשכול 8 (מתוך 10).


יְהוּד-מוֹנוֹסוֹן היא עיר במזרח בקעת אונו, הממוקמת במרחב המטרופוליני המרכזי של המדינה, בסמוך לנתב"ג ומתפרשת על פני שטח שיפוט של 5,200 דונם.
העיר קיבלה את שמה במסגרת איחוד רשויות מקומיות של העיר יהוד והמועצה המקומית הסמוכה לה, נווה אפרים (נווה מונוסון) בשנת 2003. במסגרת הסכם האיחוד נקבע, שנווה מונוסון תמשיך לשמור על האוטונומיה שלה ועל ייחודה הקהילתי באמצעות מנהלה מקומית במעמד סטטוטורי של ועד רובע עירוני.
איחודן של יהוד-מונוסון מהווה מודל ארצי לאיחוד רשויות מוצלח.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון לסוף יולי 2023, מתגוררים ביהוד-מונוסון 31,570 תושבים (מקום 73 בדירוג רשויות מקומיות בישראל).

 


יהוד-מונוסון - ייחודיות

מיקום ונגישות – יהוד-מונוסון היא עיר בליבת המדינה, במרחב הביקוש המרכזי של מדינת ישראל, הן לצרכי מגורים והן לצרכי השקעות ופתיחת עסקים – הן למשתכנים חדשים והן מקרב בני העיר. העיר נמצאת במטרופולין ת"א, ב"תפר" בין המרקם העירוני האינטנסיבי, המאפיין את הטבעת התיכונה של המטרופולין, לבין אזורים כפריים ושטחים פתוחים, המאפיינים את הטבעת החיצונית של המטרופולין, ומשקפת איכויות המקשרות בין "שני העולמות".
העיר ממוקמת בצומת דרכים ארצי ונהנית מנגישות גבוהה:
– ברמה האזורית (כביש 461 – לת"א, כביש 412 – לראשון לציון ורחובות, כביש 40 –
לפתח תקווה ודרום הארץ).
– ברמה הארצית (כביש 1, כביש 4, כביש 6).
– ברמה הבינלאומית (נתב"ג)

עיר קהילתית – עיר של מגוון סביבות חיים, קהילה אורבנית מגוונת: רב גילית (אוכלוסייה מזדקנת לצד ילדים ונוער), מגוון ארצות מוצא בני עדות שונות, רמה סוציו-אקונומית משתנה, תושבים חדשים לצד ותיקים, קהילה אינטגרטיבית השומרת על ייחודיותה ואיכויותיה.

עיר בתהליך התחדשות והתרחבות – העיר נמצאת בתהליכי התרחבות והתחדשות משמעותיים. בינוי חדש, התחדשות פנים עירונית, הרחבת שטח מוניציפאלי, התחדשות אזורי תעסוקה ומעבר לתעשייה מתקדמת.

עיר עם מורשת מקומית – נשענת על גרעין וותיק מעורב, מזדהה, בעל תחושת שייכות, המשמרת את הזיכרון הלאומי והמורשת העירונית גם יחד.

זיקה מיוחדת לנתב"ג – גבול משותף המייצר הזדמנויות ייחודיות לעיר.