שידורי מועצת העיר

לאור החלטת רה"ע לפתוח את ישיבות מועצת העיר לכלל הציבור , שידורי המועצה בשלב זה הופסקו.