אתר העירייה משיק את האיזור האישי

במיוחד לתושבי העיר מערכת הזדהות עירונית אישית - "אזור אישי"

עכשיו באתר זמינים עבורכם השירותים הבאים:

ארנונה ומנגנון תשלומים

דוח סטטוס פניות 106

הזמנת תו תושב

פנייה חוק חופש המידע

מערכת רישום לכרטיסים לאירועים עירוניים

מערכת רישום להזמנת מגרשי ספורט

בעתיד, תוכלו גם:

שירותי חניה ופיקוח

רישום גני ילדים ובתי ספר יסודיים

פעולות באתר ההנדסה

מי אונו – תיק תושב כולל מנגנון תשלומים

שירות פסיכולוגי חינוכי

טפסים עירוניים

 

הרשמה פתוחה לתושבי העיר הרשומים במרשם האוכלוסין

 

הקליקו על הבאנר והצטרפו