מתנדבים בחירום

פעילות מתדבים בעיר בזמן חירום

תושבות ותושבים יקרים ! 

כחלק מהערכות העירייה לשעת חירום, תושבי העיר הוזמנו להצטרף  למערך המתנדבים.ות לשעת חירום ובשגרה. ההצטרפות מבוצעת באמצעות טפסים דיגיטליים שמפורסמים בדף זה.

תפקיד המתנדבים.ות לתגבר ולהרחיב את מערך הכוחות בעיר בשעת חירום 

שימו לב התנדבות זו מיועדת רק  לתושבים ותושבות מעל גיל 18