הסכם קואליציוני – שמעון בונפיל ואמנון סעד

הסכם קואליציוני – יוסי חזן ואמנון סעד

הסכם קואליציוני – הדר מימון ואמנון סעד