מידע-לתושבים

התחדשות עירונית ביהוד-מונוסון – מפת ההזדמנויות ליזמים
קידום תכניות לפינוי בינוי
תכניות לפינוי – בינוי הן מורכבות ומאתגרות את המערכת התכנונית. מאפייני הבינוי המוצעים בתכניות אלו חורגים, לרוב, מהמקובל בסביבת המיזם ומהנהוג בעיר. על מנת שמיזם של פינוי – בינוי יקרום עור וגידים, יש להתקדם בשלושה צירים במקביל: הציר התכנוני, הציר הכלכלי- שמאי והציר החברתי- קהילתי (התנהלות לא נכונה באחד הצירים האלה, תכשיל את המיזם כולו).
אין ספק שפעילות זו חוסכת לכם, היזמים והמתכננים, התרוצצות מיותרת בין מספר גופים תכנוניים והתמודדות עם אמירות סותרות. אנו, במנהלת להתחדשות עירונית, מרכזים את כלל הפניות לצוות ואחראים על הפצת ההחלטות, המעקב, הבקרה והליווי שוטף של המיזמים השונים, בתיאום עם כלל הגורמים שצוינו ועם בעלי עניין אחרים בעירייה ומחוצה לה.

דיון ראשון בצוות התחדשות עירונית