שבוע הנוער לכיתות ז' עד יב' ביהוד מונוסון

חברו את הנקודות בשבוע הנוער ביהוד מונוסון

הצטרפו לפעילות בשבוע הנוער לכיתות ז' עד יב' בסימן לחבר את הנקודות