תהליכים בעבודה – נכסי העיר

מינוף נכסים קיימים בעיר וניצולם כנקודת עוגן

מערכת החינוך בעיר עוסקת, בין היתר, בעולמות התוכן של חדשנות וטכנולוגיה במגוון ערוצים, החל מסדנות רובוטיקה בגיל גן חובה ועד תכניות העשרה לתלמידי העיר בתחומי החלל.

במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית מגיל גן עד תיכון, מופעלות, כבר היום, תכניות חינוכיות בנושאי חלל ורובוטיקה.

הדוגמה המעניינת ביותר היא מעבדת MAKELAB למייקריות ורובוטיקה, שהוקמה ע"י תושב העיר ומהווה אכסניה לאנשים רבים גם מחוץ לגבולות העיר.

הקו הדק שמחבר בין תעשיית החלל, חינוך לחדשנות ומעבדת חדשנות הוא, למעשה, הבסיס המרכזי למימוש תפיסת עיר עם   SPACE  בעיר יהוד-מונוסון.