תהליכים בעבודה – היכרות עם תעשיית החלל

בחינה והכרות עם תחום תעשיית החלל ומגמות התפתחות

בבדיקה מקדמית שביצענו ביחס לנתח השוק בישראל וחשיבותו האסטרטגית למדינת ישראל, נמצא  כי השוק הציג צמיחה קבועה של 6%  בשנה בעשר השנים האחרונות, וכי קיים יעד ממלכתי לפיתוח תחום החלל של 6 מיליארד דולר לשנת 2025

באפיון סוגי העסקים בתעשייה, עלה צורך ברור בשטח שאינו מיועד למשרדים, אלא שטח לוגיסטי לטובת מעבדות או אקדמיה.